Ставлення до сім'ї у сучасному українському суспільстві (Звіт за підсумками соціологічного дослідження), страница 4

Звичайно ж  суперечки у будь-якій сім'ї відбуваються з різних причин, проте у сім'ях наших респондентів суперечки на релігійні теми виникають лише у 23,33% , у решти 76,67% - це не є причиною суперечок.

22. Чи святкуєте Ви церковні свята зі своєю родиною?

Серед запропонованих варіантів відповідей переважна частина опитаних (65%) обрала варіант «звичайно так». 18,33% святкують церковні свята окремо від сім'ї  і 16,67% - не святкують взагалі.

23. Що на Вашу думку найважливіше для існування щасливої сім'ї

Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно було обрати один або декілька, що є найважливішими для існування щасливої і міцної сім'ї. Ось як відповіли дані респонденти:

Матеріальне становище          (31,76%)

Духовність                               (22,35%)

Діти                                           (12,35%)

Секс                                           (12,94%)

Ваш варіант                              (10,59%)

Серед інших варіантів відповідей була взаємоповага і взаємо порозуміння.

2. Аналіз результатів за статтю

Таблиця 1

Жінки

Чоловіки

1.Ваш сімейний стан

одружений

54,55%

48,15%

не одружений

27,27%

33,33%

розведений

18,18%

14,81%

вдівець

0,00%

3,70%

2.Ваші релігійні погляди

атеїстичні

27,27%

29,63%

християнські

72,73%

70,37%

мусульманські

0,00%

0,00%

інші

0,00%

0,00%

3.Чи вважаєте ви громадянський шлюб передумовою для створення сім'я

так

42,42%

70,37%

ні

57,58%

29,63%

4.Чи можна назвати незареєстрований шлюб двох людей, які проживають в одному приміщенні, сім'єю?

так

54,55%

55,56%

ні

45,45%

44,44%

5. Чи обов'язково реєструвати шлюб у РАЦСі (Реєстрація актів цивільного стану)?

так

69,70%

40,74%

ні

30,30%

59,26%

6. Ваше ставлення до обряду вінчання?

проводити обов'язково;

15,15%

18,52%

не обов'язково;

69,70%

37,04%

взагалі не потрібно;

6,06%

37,04%

не знаю

9,09%

7,41%

7. Чи може довго проіснувати бездітна родина?

так

69,70%

48,15%

ні

30,30%

51,85%

8.Чи погоджуєтеся Ви, що сучасна українська сім'я повинна мати 2 і більше дітей?

так

33,33%

55,56%

ні

66,67%

44,44%

9. Чи реально сучасній українській сім'ї мати 2 і більше дітей?

так

18,18%

33,33%

ні

81,82%

66,67%

10. Чи вважаєте Ви у наш час багатодітність подвигом?

так

45,45%

48,15%

ні

54,55%

51,85%

11. Який, на Вашу думку, оптимальний вік для чоловіків, щоб створювати сім'ю?

до 20 років

0,00%

0,00%

20-25 р.

39,39%

44,44%

25-35 р.

57,58%

48,15%

35-45 р.

0,00%

11,11%

12. Який, на Вашу думку, оптимальний вік для жінок, щоб створювати сім'ю?

до 20 років

0,00%

0,00%

20-25 р.

72,73%

77,78%

25-35 р.

27,27%

22,22%

35-45 р.

0,00%

0,00%

13. Чи обов'язково головою сім'ї повинен бути чоловік?

так

33,33%

66,67%

ні

66,67%

33,33%

14.Чи порушує розподіл обов'язків єдність у сім'ї?

так

51,52%

48,15%

ні

48,48%

51,85%

15. Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що створювати сім'ю – особливий дар подружжя, особливо жінки?

так

54,55%

66,67%

ні

42,42%

37,04%

16. Чи згодні Ви, що догляд та виховання дітей мають стати турботою не матері, а обох батьків?

так

84,85%

81,48%

ні

15,15%

18,52%

17. Чи вважаєте Ви задовільним стан навколишнього соціального стану в Україні (політичний стан, екологія, наркоманія, алкоголізм)?

так

9,09%

18,52%

ні

90,91%

81,48%

18. Чи впливають фактори навколишнього соціального стану на сім'ю і її моральне становище?

так

93,94%

96,30%

ні

6,06%

3,70%

19. Чи вважаєте Ви основою виховання в сім'ї – релігійне виховання?

так

6,06%

7,41%

ні

93,94%

92,59%

20. Чи вважаєте Ви, що на єдність сім'ї впливає різне ставлення до релігії чоловіка та дружини?

так

57,58%

51,85%

ні

45,45%

44,44%

21. Чи виникають в Вашій сім'ї суперечки на релігійні теми?

так

24,24%

22,22%

ні

72,73%

81,48%

22. Чи святкуєте Ви церковні свята зі своєю родиною?

звичайно так;

63,64%

66,67%

ні, ми святкуємо їх окремо;

21,21%

14,81%

взагалі не святкуємо.

15,15%

18,52%

23. Що на Вашу думку найважливіше для існування щасливої сім'ї:

матеріальне становище;

35,85%

24,24%

духовність;

18,87%

27,27%

діти;

20,75%

24,24%

секс;

13,21%

12,12%

ваш варіант

11,32%

12,12%