Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка"

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

ПРОГРАМА КУРСУ

і завдання до самостійної роботи з дисципліни

“ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКА”

для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

усіх форм навчання

Харків 2007

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”  26 жовтня 2007 р., протокол № 3.

          Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” спеціальності “Економіка підприємства” всіх форм навчання.

Укладач:

доцент І.Л. Плєтникова

Рецензент:

доцент Єлагін Ю.В.

Зміст

Загальні положення                                                                                             4

Структура залікового кредиту курсу                                                                 6

Зміст курсу                                                                                                           7

МОДУЛЬ 1. Поняття, формування і конкурентоспроможність

  потенціалу підприємства                                                      7

Змістовий модуль 1.  Сутнісна характеристика потенціалу підприємства    7

Змістовий модуль 2.  Формування потенціалу підприємства                         8

Змістовий модуль 3.  Конкурентоспроможність потенціалу підприємства  9

Змістовий модуль 4.  Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства                                                                        10

Змістовий модуль 5.  Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства                                                                        11

МОДУЛЬ 2. Оцінка потенціалу підприємства та його складових               12

Змістовий модуль 6.  Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд                                                                                   12

Змістовий модуль 7.  Визначення вартості машин і обладнання                 14

Змістовий модуль 8.  Нематеріальні активи та методи їх оцінювання        15

Змістовий модуль 9.  Трудовий потенціал підприємства та

його оцінювання                                                            17

Змістовий модуль 10.  Оцінка ринкової вартості бізнесу                              18

Змістовий модуль 11.  Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства                                                                        19

Завдання до самостійної роботи                                                                      20

Методи навчання                                                                                               20

Методи оцінювання                                                                                           20

Тематика рефератів з дисципліни                                                                    20

Рекомендована література                                                                                22

Питання до іспиту                                                                                             27

Приклади завдань до іспиту                                                                             30

Загальні положення

Мета викладання дисципліни: надання знань про закономірності, принципи й особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, етапи його формування і методики оцінки, зокрема практично застосовні методики оцінки нерухомості, земельних ділянок, цілісних майнових комплексів.

Предмет: процеси і методи формування та оцінювання потенціалу підприємства.

Завдання дисципліни: вивчення новітніх методів і засобів ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання; набуття практичних навичок оціночної діяльності як необхідної складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства.

Вивчення курсу за рекомендованими підручниками та учбовими посібниками дає основу, в яку потім ввійдуть всі зміни і доповнення, пов’язані з корінною перебудовою господарського механізму і формування ринкових відносин. Відомості про ці зміни знаходять відображення в законодавчих актах і нових нормативних документах, які періодично приймаються Верховною Радою, урядом України та друкуються в періодичних виданнях: “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Діло”, “Закон та бізнес” та ін.

Внаслідок вивчення курсу „Потенціал підприємства: формування і оцінка”  студент повинен вміти:

- оцінювати конкурентоспроможність потенціалу підприємства;

- оцінювати вартість земельної ділянки, будівель і споруд;

- визначати вартість машин і обладнання;

- визначати вартість нематеріальних активів підприємства;

Похожие материалы

Информация о работе