Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Страницы работы

Содержание работы

Потенціал і розвиток підприємства

  МОДУЛЬ 1. Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Список тематичних критеріїв

Тематичний критерій

Кількість

питань у тесті

Кількість питань у базі даних

1

Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

10

15

2

Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

2

5

3

Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

10

14

4

Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

3

6

5

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

10

15

6

Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

10

15

7

Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

15

30

Всього

60

100

Тематичний критерій: 1.  Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

1  Для чого необхідно оцінювати потенціал підприємства?

    Варіанти відповідей:

а) для статистики;

    б) для виконання економічного аналізу;

    в) для розробки вірної стратегії;

    г) для розробки заходів по зменшенню штату.

2  Коли у науковій економічній літературі з`явився термін «потенціал» ?

    Варіанти відповідей:

а) у середині XX ст.;

    б) на початку XVIII ст.;

    в) наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. XX ст.;

    г) на початку XІX ст.

3  Що означає термін «потенціал»?

     Варіанти відповідей:

а) сума усіх ресурсів;

     б) можливості, резерви та ресурси, які можуть бути використані;

     в) приховані резерви;

     г) ступінь потужності будь-чого.

 4  Чому у економічній літературі поняття потенціал тлумачиться по- різному?

     Варіанти відповідей:

а) внаслідок недостатньої розробки проблеми;

     в) тому що неможливо знайти конкретного визначення;

     г) тому що це поняття запозичене з технічних наук.

 5  Чим відрізняється поняття «потенціал» від поняття «резерви»?

    Варіанти відповідей:

а) це тотожні поняття;

б) тим, що до «потенціалу» відносять як існуюче, так і потенціальне, а до «резервів» тільки потенціальне, невикористане;

в) поняття «резерви» ширше, ніж поняття «потенціал»;

г) тим, що резерви не є характерною рисою потенціалу.

6  Що таке «економічний потенціал підприємства»?

а) виробнича потужність підприємства;

б)  сукупність усіх ресурсів підприємства;

в) сукупність можливостей підприємства визначати, формувати та

максимально задовольняти потреби ринку товарами та послугами;

г) невикористані резерви.

7  Виробничий потенціал підприємства виражаєится в ...

а) максимально можливому випуску продукції за визначений період часу, при оптимальному використанні ресурсів, в умовах НТП;

б) сукупності ресурсів підприємства для підприємницької діяльності, за допомогою яких можна випускати визначену кількість матеріальних благ;

в) максимально можливому об`ємі випуску продукції при досягнутому рівні техніки та технології.

Чи вірним є твердження, що економічний потенціал підприємства – це сума усіх ресурсів, які є на підприємстві?

    а) так;

    б) ні;

    в) власний варіант відповіді (якщо потрібне уточнення).

 9  Чим відрізняється виробничий потенціал підприємства від виробничої 

     потужності ?

а) це тотожні поняття;

б) тим що виробнича потужність – це  максимально можливий  випуск

продукції при найкращому використанні усіх ресурсів підприємства, а

виробничий потенціал – це додатковий об`єм випуску продукції, на    який можна збільшити виробничу потужність за рахунок використання резервів;

в) тим, що виробничий потенціал характеризується оптимальним в даних умовах НТП використанням всіх ресурсів, а виробнича потужність – досягненим використанням.

 10  Чим відрізняється виробничий потенціал підприємства від економічного потенціалу?

а) це тотожні поняття, різниця лише у формуванні;

б) тим,  що він включає в себе більший набір ресурсів;

в) тим,  що виробничий потенціал не включає в свою структуру економічні зв`язки підприємства;

 г) тим, що виробничий потенціал являє собою більш широке поняття, ніж економічний потенціал.

11  Якої ознаки не має виробничий потенціал підприємства?

      а) здатність до сприйняття нових досягнень НТП;

      б) цілісність;

      в) взаємозамінність елементів;

      г) гнучкість і міцність;

      д) хаотичність взаємодії елементів.

12 Сутність цілісності як властивості потенціалу підприємства полягає в:

а) тому, що потенціал є одним цілим;

б) тому, що всі елементи потенціалу служать загальній меті, що стоїть перед самою системою (підприємством).

в) потенціал підприємства вазємодіє з зовнішнім середовищем як ціле.

13 Сутність потужності як властивості потенціалу підприємства полягає в:

Похожие материалы

Информация о работе