Питання і завдання до виконання контрольної роботи по дисципліні "Основи менеджменту"

Страницы работы

Содержание работы

Питання по дисципліні "Основи менеджменту" для магістрів заочної форми навчання

1.  Підходи до визначення поняття "менеджмент".

2.  Контроль як функція управління, спрямованість контролю.

3.  Головні причини виникнення міжгрупових конфліктів

4.  Функції менеджера.

5.  Використання неформальних груп для досягнення цілей формальної організації.

6.  Системний підхід до управління організацією.

7.  Корпоративна культура організації як інструмент управління.

8.  Оцінка та аналіз зовнішнього середовища.

9.   Підготування та проведення нарад і засідань.

10. Поняття "формальна організація". Загальні характеристики складних організацій.

11. Організація прийому відвідувачів.

12. Етапи розвитку управлінської думки.

13. Поняття організації й організаційних структур.

14. Зміст поняття "мотивація". Первинні та вторинні потреби людини. Внутрішні та зовнішні винагороди.

15. Роль стратегічного планування в управлінні. Сутність стратегії організації.

16. Найважливіші причини вступу людей до неформальних груп.

17. Процес стратегічного планування.

18. Види організаційних структур.

19. Структурні методи вирішення конфліктів.

20. Структура бізнес - плану.

21. Делегування повноважень. Лінійні та функціональні повноваження. Відповідальність у контексті делегування.

22. Форми влади та впливу. Вплив через переконання та залучення підлеглих до управління.

23. Організація як функція управління.

24. Ситуаційний підхід до управління.

25. Підходи до приймання рішень.

26. Етапи раціонального рішення проблем.

27. Лідерство і керівництво.

28. Делегування повноважень.

29. Раціональне рішення проблем. Стандартний процес прийняття рішень.

30. Проблеми лідерства в організації. Влада і вплив. Влада керівника і влада підлеглих.

31. Сутність і види контролю.

32. Сполучні процеси в управлінні та їх значення.

33. Повноваження і влада.

34. Місія і цілі організації.

35. Методи керування в умовах конфлікту.

36. Складові та етапи комунікаційного процесу.

37. Метод оптимізації критеріїв.

38. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища організацій.

39. Роль особистих оцінок керівника в прийманні рішення.

40. Класифікація типів конфлікту.

41. Процес комунікації.

42. Групова динаміка.

43. Планування діяльності організації.

44. Управління, спрямоване на запобігання стресовим ситуаціям.

45. Основні поняття менеджменту.

46. Головні характеристики зовнішнього середовища організації.

47. Керування і влада. Типи влади.

48. Управління організацією за цілями (спрямованість на успіх).

49. Система менеджмент освіти.

50. Системний підхід до управління організацією.

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(Варіанти за останньою цифрою залікової книжки)

ТЕМА 1

Соціальна відповідальність менеджменту

1.  Поняття і зміст соціальної відповідальності.

2.  Етика менеджменту і культура корпорації.

3.  Вплив лідерських якостей менеджера на формування корпоративної культури.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

По першому питанню після характеристики соціальної відповідальності доцільно показати її через призму соціальних обов’язків, соціальної взаємодії і соціальної чутливості.

Також необхідно охарактеризувати зовнішні та внутрішні обов’язки менеджменту в аспекті різних форм і рівней соціальної відповідальності: економічної, правової і моральної, Ії місце в соціальному контексті.

У другому питанні слід врахувати, що етика і культура менеджменту формується і розвивається на засадах соціально-відповідальної поведінки. При цьому слід показати джерела і механізми етичної поведінки менеджерів. Бажано підкреслити, як вони реалізуються в корпоративній культурі.

ТЕМА 2

Організація і організаційна структура

1.  Поняття організації та її функції.

2.  Складові частини організації.

3.  Розвиток організаційних структур в сучасних умовах.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

Необхідно розкрити суть поняття організації і її функцій, типи організацій, зовнішнє та внутрішнє середовище її функціонування. Розглядаючи складові організації, слід проаналізувати керуючі і керовані системи, показати, у чому заключається їх упорядкованість. У цьому ж питанні необхідно привести організаційну структуру будь-якого підприємства чи установи і описати її.

ТЕМА 3

Мотивація

1.  Сутність поняття мотивації.

2.  Зміст основних теорій мотивації.

3.  Аналіз мотивації робітників на конкретному підприємстві (за власним вибором).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

Розкриваючи цю тему, слід пам’ятати, що перше і друге питання мають більш теоретичний характер, а третє питання повинне включати аналіз конкретної фірми і особисті пропозиції за темою.

Похожие материалы

Информация о работе