Методичні вказівкидо практичних занять з дисципліни "Методика викладання математики та інформатики"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

Спеціальність «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з курсу «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ»

Документ №6

«Методичні вказівкидо практичних занять»

Луганськ - 2003


Заняття 1

Тема: Методика викладання математики та інформатики; її основні засади.

Основні питання:

1.  Предмет методики викладання математики та інформатики.

2.  Шкільний курс математики і мета його викладання.

3.  Значення шкільного курсу математики та інформатики в загальній освіті.

4.  Зміст шкільного курсу математики.

5.  Проблема досягнення обов'язкових результатів навчання.

Література: [6], [11], [12], [28], [73], [82].

Заняття 2

Тема: Математичні поняття. Методика формування математичних понять.

Основні питання:

1.  Основні відомості з логіки про поняття та їх означення (для вчителя і учнів).

2.  Освітня та виховна мета навчання математичним поняттям.

3.  Способи введення нових понять в процесі навчання.

4.  Зміст і методика подальшої роботи над введеними поняттями.

5.  Способи виявлення рівня засвоєння учнями математичних понять.

Література: [1], [5], [7], [8], [10], [26], [27], [67].

Заняття З

Тема: Математичні твердження та їх види. Методика навчання учнів доведенню теорем.

Основні питання:

1.  Види математичних тверджень.

2.  Теорема. Види теорем. Необхідні й достатні умови.

3.  Доведення як логічна операція.

4.  Методи доведення в шкільному курсі математики.

5.  Вивчення доведень у школі.

Література: [1], [5], [7], [8], [24], [67].

Заняття 4

Тема: Математичні задачі. Методика навчання учнів розв'язуванню задач.

Основні питання:

1.  Роль математичних задач і їх види.

2.  Функції задач в навчанні математики.

3.  Принципи відбору задач для розв'язування.

4.  Основні питання методики роботи над задачею в процесі навчання.

5.  Виховання в учнів умінь розв'язувати задачі.

Література: [1], [5], [7], [8], [67].

Заняття 5

Тема: Методи навчання математики та інформатики.

Основні питання:

1.  Виховання інтересу і відповідального ставлення до навчання, активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання.

2.  Методи ознайомлення учнів з новим матеріалом, створення та використання проблемних ситуацій.

3.  Методи закріплення виучуваного, виховання у учнів навичок самостійної роботи.

4.  Методи контролю засвоєння матеріалу учнями, індивідуалізація та диференціація навчання.

Література: [1], [5], [7], [8], [67].

Заняття 6

Тема: Організація навчання математики та інформатики.

Основні питання:

1.  Загальна характеристика системи підготовки вчителя до уроків.

2.  Основні вимоги до уроку математики, інформатики.

3.  Підготовка і проведення уроку вчителем.

4.  Аналіз уроку математики, інформатики.

Література: [5], [7], [8], [40], [69], [75], [78], [83].

Заняття 7

Тема: Самостійна робота при навчанні математики та інформатики. Методика організації самостійної роботи учнів.

Основні питання:

1.  Суть самостійної роботи при навчанні математики та інформатики .

2.  Види самостійних робіт.

3.  Творчі роботи в навчанні математики.

4.  Домашня самостійна робота учнів.

Література: [1], [5], [7], [8], [83].

Заняття 8

Тема: Засоби навчання математики та інформатики.

Основні питання:

1.  Підручник математики, його призначення та структура.

2.  Підручник інформатики, його призначення та структура.

3.  Дидактичні матеріали, їх призначення, зміст і структура, методика використання.

4.  Довідникова математична література.

5.  Математичний кабінет та комп'ютерний клас, їх організація і оснащення.

Література: [7], [8], [10], [15], [33], [37] – [41], [80].

Заняття 9

Тема: Позакласна і позашкільна робота з математики та інформатики. Методика її організації та проведення.

Основні питання:

1.  Мета, зміст і основні форми позакласної роботи з математики та інформатики.

2.  Гурткові заняття та методика їх проведення.

3.  Факультативні заняття та методика їх проведення.

4.  Олімпіада - форма позакласної та позашкільної роботи з математики та інформатики.

5.  Інші форми проведення позакласної роботи (вікторини, конкурси, математичні вечори тощо).

Література: [29] - [32], [35], [36].

Заняття 10

Тема: Виховна спрямованість навчання математики та інформатики. Форми та зміст виховної роботи на уроках та в позаурочний час.

Основні питання:

1.  Формування наукового світогляду.

2.  Виховання логічного мислення і культури математичної мови учнів.

3.  Форми та зміст виховної роботи на уроках.

4.  Форми та зміст виховної роботи на уроках в позаурочний час.

Література: [7], [8], [10], [27].

Заняття 11

Тема: Логіко-дидактичний аналіз тем підручників, навчальних посібників з математики та інформатики для різних типів середніх навчальних закладів.

Основні питання:

1.  Логіко-дидактичний аналіз теми підручника - основне професійне уміння майбутнього учителя математики та інформатики.

2.  Загальна схема логіко-дидактичного аналізу теми.

3.  Логіко – дидактичний аналіз теми «Нерівності».

Похожие материалы

Информация о работе