“Принципи формування баз даних і їхнє ведення за допомогою систем керування базами даних (на прикладі СУБД MS Access ), страница 2

Остання   цифра  номера  залікової  книжки

Передостання  цифра  номера  залікової    книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

37

52

51

50

49

48

47

46

45

44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

2

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

33

32

31

30

29

28

52

44

51

50

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

49

48

47

46

45

1

2

3

4

5

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

50

51

52

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

28

29

30

31

32

33

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

35

36

1

2

3

4

5

6

7

8

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

8

46

47

48

49

50

51

52

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. ПИТАННЯ

1.  Інформація. Властивості, класифікація інформації, стадії перетворення.

2.  Системи класифікації й кодування. Класифікатори.

3.  Інформаційна діяльність. Інформаційні ресурси, їхнє використання.

4.  Системи. Інформаційні системи. Структура. Класифікація інформаційних систем.

5.  Довідково-правові системи.

6.  Інформаційні технології. Поняття. Етапи розвитку.

7.  Інформаційні технології. Інструментарій. Тенденції розвитку.

8.  Інформаційна технологія обробки даних.

9.  Інформаційна технологія керування.

10.  Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень.

11.  Інформаційна технологія автоматизації офісу.

12.  Інформаційна технологія експертних систем.

13.  Ринок інформаційних послуг. Правове регулювання на інформаційному ринку.

14.  Складові й основні характеристики комп'ютерних систем.

15.  Офісна техніка і її роль у сучасному бізнесі.

16.  Основні офісні засоби складання, зберігання, обробки й копіювання документів.

17.  Комп'ютерні комплекси й мережі. Топологія мереж.

18.  Локальні й глобальні мережі. Визначення, структура, способи передачі даних.

19.  Інтернет. Системи адресації. Протоколи передачі даних.

20.  Служби Інтернет.

21.  Інтернет. Пошукові системи. Приклади. Призначення.

22.  Сучасні методи захисту інформації в комп'ютерних системах.

23.  Проектування, створення й обробка документів на ЕОМ.

24.  Програмне забезпечення для створення документів на ЕОМ. Текстові процесори.

25.  Програмне забезпечення для створення документів на ЕОМ. Графічні системи. Документально-видавничі системи.

26.  Ринок програм зберігання й обробки документів. Система керування документами. Пакет програм MS Office.

27.  Засоби керування інформацією для персональних комп'ютерів. Електронна пошта й додаток MS Outlook.

28.  Основи побудови баз даних (БД). Предметна область. Типи моделей даних.

29.  Моделі даних. Ієрархічна, мережна, реляцiйна моделі БД.

30.  Реляційна модель даних. Основні поняття (відношення, тип даних, атрибут, таблиця, запис, зв'язок, запит).

31.  Основні принципи побудови БД (цілісність даних, об'єктів і зв'язків, обмеження цілісності, ключовий елемент, первинний i альтернативний ключі).