“Принципи формування баз даних і їхнє ведення за допомогою систем керування базами даних (на прикладі СУБД MS Access ), страница 3

32.  Система керування базами даних (СУБД). Програмне й апаратне забезпечення БД. Приклади СУБД.

33.  MS Access. Загальне подання, області застосування, архітектура.

34.  MS Access. Об'єкти MS Access (таблиця, запит, форма, звіт, макрос, модуль). Взаємозв'язок основних об'єктів MS Access.

35.  Технологія роботи з даними в СУБД. Створення таблиці за допомогою Майстра таблиць і Конструктора таблиць.

36.  Технологія роботи з даними в СУБД. Визначення зв'язків між таблицями, схема даних. Зміна структури таблиці.

37.  Технологія роботи з даними в СУБД. Режим таблиці. Сортування i  пошук даних. Фільтрація даних. Печатка.

38.  MS Access. Запити. Види запитів (на вибірку, відновлення, вставку, створення i видалення даних їхньої таблиці).

39.  MS Access. Запити. Включення полів у запит. Установка властивостей полів. Уведення умов відбору. Використання Побудовника виражень для створення полів, що обчислюють.

40.  MS Access. Запити. Підсумкові запити. Параметричні запити. Перехресні запити. Багатотабличні запити, використання Майстра запитів.

41.  Імпортування даних з інших джерел (БД, електронні таблиці, текстові файли). Експорт даних.

42.  MS Access. Форми. Застосування. Види форм. Робота з даними у формах. Створення форми за допомогою Майстра.

43.  MS Access. Звіти. Основні відомості. Розробка й використання звітів.

44.  MS Access. Макроси. Використання макросів.

45.  Експертні системи. Призначення. Основи. Приклади застосування.

46.  Архітектура експертних систем. Етапи розробки. Класифікація.

47.  Нові інформаційні технології, інтегрувальні з технологією експертних систем (объектно-ориентована, нейромеренжева).

48.  Системи мультимедіа (текст, графіка, аудіо- і відеоінформація).

49.  MS Power Point. Можливості створення електронних презентацій i області їхнього використання.

50.  MS Power Point. Етапи побудови презентації. Структура презентації. Об'єкти. Використання анімації.

51.  MS Internet Explorer. Пошук у мережі.

52.  АРМ фахівця (відповідность до спеціальністi). Інформаційне, програмне й апаратне забезпечення АРМ.

3. ЗАВДАННЯ

Виконання завдання включає наступні етапи:

-  вибір полів бази даних, що відповідають варіанту контрольної роботи (табл.2, 3);

-  проектування бази даних (визначення виду й складу таблиць бази даних);

-  установлення зв'язків між таблицями бази даних;

-  створення бази даних і занесення в неї даних (20-25 записів);

-  формування запитів до бази даних (по кожному варіанті варто сформувати три різних види запитів, один з яких повинен містити поле, що обчислюється);

-  оформлення звіту за допомогою Конструктора звітів.

При проектуванні бази даних необхідно вибрати з табл.2 перелік показників, при цьому 10 перших показників є загальними для всіх варіантів, а інші відповідають потрібному варіанту.

Таблиця 2 - Перелік показників для формування баз даних

№ п/п

Мітка поля

Найменування показника

1

П I Б

Прізвище й ініціали

2

Табельний номер

Табельний номер

3

Код підрозділу

Код відділу, кафедри, деканату

4

Найменування підрозділу

Найменування відділу, кафедри, деканату

5

Рік народження

Дата народження

6

Освіта

Освіта

7

Посада

Займана посада

8

Розряд

Розряд за єдиною тарифною сіткою

9

Адреса

Місце проживання

10

Кількість дітей

Кількість дітей

11

Оклад

Оклад відповідно до розряду

12

Стаж

Стаж роботи

13

Надбавка_1

Надбавка за стаж

14

Районний коефіцієнт

Районний коефіцієнт

15

Вчене звання

Вчене звання (доцент, професор, член-кор., академік)

16

Надбавка_2

Надбавка за вчене звання

17

Науковий ступінь

Науковий ступінь (кандидат, доктор)

18

Надбавка_3

Надбавка за науковий  ступінь

19

Звання військове

Військове офіцерське звання (лейтенант, ст. лейтенант, капітан, майор і т.д.)

20

Надбавка_4

Надбавка за військове звання

21

Інтенсивність

Інтенсивність

22

Надбавка_5

Надбавка за інтенсивність

23

Шкідливість

Шкідливість роботи

24

Надбавка_6

Надбавка за шкідливість роботи

Розподіл показників за завданнями наведено в табл.3.

Таблиця 3