“Принципи формування баз даних і їхнє ведення за допомогою систем керування базами даних (на прикладі СУБД MS Access ), страница 6

1-я категорія -15% від окладу;

2-я категорія - 10% від окладу;

3-я категорія - 5% від окладу.

Визначити фонд заробітної плати й середню заробітну плату в кожному відділі й у цілому по підприємству.

Завдання 2.

Створити базу даних для торговельного підприємства, що містить наступні поля:

 •  організація;
 •  код товару;
 •  № прейскуранта;
 •  кількість;
 •  роздрібна ціна;
 •  сума за роздрібною ціною;
 •   % торговельної знижки;
 •  сума торговельної знижки;
 •  сума за винятком знижки.

Поле «сума за роздрібною ціною» розраховується за формулою

Роздрібна ціна*Кількість

Поле «сума торговельної знижки» розраховується за формулою

Сума за роздрібною ціною*% торговельної знижки

Поле «сума за винятком знижки» розраховується за формулою

Сума за роздрібною ціною- Сума торговельної знижки

Визначити загальну вартість товарів по підприємству, суму торговельної знижки й суму за винятком знижки по всіх товарах.

Визначити середню вартість товарів, середню суму торговельної знижки.

Завдання 3.

Створити базу даних для торговельних організацій, що містить наступні поля:

 • організація;
 • товарні запаси на початок року;
 • продано товарів:

план,

факт;

 • надходження товарів:

план,

факт;

 • товарні запаси на кінець року:

план,

факт;

Поле «товарні запаси на кінець року» (за фактом й за планом) визначається за формулою

Товарні запаси на початок року + Надходження товарів - Продано товарів

Визначити загальну суму товарних запасів на початок року, продажу, надходження товарів і товарних запасів на кінець року.

Визначити середні, максимальні й мінімальні значення по всіх числових полях бази даних.

Завдання 4.

Створити базу даних для автогосподарства з обліку витрати пального за місяць, що містить наступні поля:

 • номер автомашини;
 • табельний номер водія;
 • пройдено, км;
 • залишок пального на початок місяця, кг;
 • отримано, кг;
 • витрачено, кг:

за нормою,

фактично;

 • залишок на кінець місяця;
 • результат:

економія;

перевитрата.

Поле «залишок на кінець місяця» розраховується за формулою

Залишок пального на початок місяця + Отримане - Витрачено фактично

Для заповнення поля «результат» слiд зрівняти поля «витрачено фактично» й «витрачено за нормою». Позитивну різницю треба занести в поле «результат економія», а негативну в поле «результат перевитрат».

Визначити загальну суму по наступних полях бази даних: «витрачено за нормою», «витрачено фактично» й «залишок на кінець місяця».

Визначити середню витрату пального по автогосподарству.

Завдання 5.

Створити базу даних по складу продовольчих товарів, що містить наступні поля:

 • код товару;
 • найменування товару;
 • од. вим.;
 • ціна;
 • кількість за інвентаризаційними даними;
 • сума за інвентаризаційними даними;
 • кількість за обліковими даними;
 • сума за обліковими даними;
 • результат інвентаризації:

кількість надлишку,

кількість недостачi,

сума надлишку,

сума недостачi.

Поле «сума за інвентаризаційним даними» розраховується за формулою

Ціна* Кількість за інвентаризаційним даними

Поле «сума за обліковим даними» розраховується за формулою

Ціна* Кількість за обліковим даними

Для заповнення поля «результат інвентаризації» варто зрівняти  облікові дані  (за кількостю й сумою) і дані інвентаризації (за кількостю й сумою). У випадку, коли дані інвентаризації більше облікових даних, заповнюються поля «кількість надлишку» й «сума надлишку», у противному разi поля «кількість недостачi» й «сума недостачi».

Визначити сумарну величину надлишків і недостачі по складу продовольчих товарів.

Завдання 6.

Створити базу даних з обліку амортизаційних відрахувань по торговельному підприємству, що містить наступні поля:

 • код видів основних засобів;
 • балансова вартість  основних засобів:

на початок місяця,

надійшло,

вибуло,

на кінець місяця;

 • амортизаційні відрахування, %

на повне відновлення:

 %,

суммa,

на капітальний ремонт:

 %,

сума;

 • загальна сума амортизаційних відрахувань.

Поле «на кінець місяця» розраховується за формулою

На початок місяця + Надійшло - Вибуло

Поле «суммa на повне відновлення» розраховується по формулі

Балансова вартість на кінець місяця * %

на повне відновлення

Поле «сума на капітальний ремонт» розраховується за формулою

Балансова вартість на кінець місяця* %

на капітальний ремонт

Поле «загальна сума амортизаційних відрахувань» розраховується за формулою

Сума на капітальний ремонт+ Суммa на повне відновлення

Визначити загальну балансову вартість основних засобів по підприємству, загальну суму амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт і на повне відновлення, а також загальну суму амортизаційних відрахувань по всіх основних засобах.

Завдання 7.

Створити базу даних з обліку закупівель сільгоспродуктів, що містять наступні поля:

 • код продукції;
 • найменування продукції;
 • од. вим.;
 • план закупівель:

кількість,

ціна,

сума;

 • фактично закуплено:

кількість,

ціна,

сума;

 • відхилення:

кількість:

більше,

менше;

сума:

більше,

менше.

Поля «сума» (за планом і за фактом) розраховуються за формулою

Кількість * Ціна

Поле «відхилення» (кількість і сума) обчислюється за формулою

Фактично закуплено - План закупівель

Якщо отримане відхилення позитивне, то результат треба занести в поле «більше», у противному разi - в поле «менше».

Визначити загальну суму планових і фактичних закупівель.

Завдання 8.

Створити базу даних для торговельного підприємства з аналізу роздрібного товарообігу, що містить наступні поля:

 • код торговельного підприємства;
 • найменування торговельного підприємства;
 • оборот попереднього року;
 • товарообіг звітного року:

план,

факт,

відхилення:

більше,

менше;

 • звітний рік в % до плану;
 • звітний рік в % до попереднього року.

Поле «відхилення» розраховується за формулою

Факт - План

Якщо отримане відхилення позитивне, то результат треба занести в поле «більше»,  у противному разi - у поле «менше».

Поле «звітний рік в % до плану» розраховується за формулою

Факт/План*100

Поле «звітний рік в % до попереднього року» розраховується за формулою

Факт/Оборот попереднього року*100

Визначити загальну величину обороту попереднього року, товарообігу звітного року (за планом і фактом), а також звітного року у відсотках до плану й до попереднього року по всьому підприємству.

Завдання 9.

Створити базу даних для торговельного об'єднання з аналізу витрат обігу, що містить наступні поля: