Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Ціноутворення", страница 6

3

5

13

4

6

10

6

3

12

5

5

13

4

6

10

5

4

12

3

7

13

4

5

10

3

6

12

8

2

12

6

4

3

3

4

2. К льк сть газиф кованих квартир      200     300     400     500     600     700     800     750     850     350     450     600     650     700     400     500     300     200     200

3.К льк.п дпри мств промислов. та комун.-побут.  призн. (один.)

4

3

5

2

3

4

5

4

3

2

3

2

4

5

3

2

4

5

5

4. Р чний об' м реал зац   газу  Qр чн.= Qнетто млн.м3.

50

60

70

75

80

85

90

60

65

50

70

80

85

60

50

65

70

75

75

5.      Витрати в мереж

  Qвитр.( млн.м3.)

                                             в и з н а ч а   т ь с я    з а     р а х у н к о м

6. Отрим. газу зовн  (млн..м3)

    Qбруто=Qнетто +Qвитр.

                                             в и з н а ч а   т ь с я    з а     р а х у н к о м

             Прим тка: Розрахунки  за позиц ями 5   6 виконуються зг дно з даними методичними вказ вками / п.1. розд.1/.

Додаток 3

Вих дн  дан  для розрахунку кап таловкладень в систему газопостачання м ста  "N"

       Д аметри труб,мм        Газорозпод льний пункт

вар анта        Високий

тиск    Середн й тиск   Низький тиск    Шифр

ГРП     К льк сть

шт.     Комплект захисту системи в д короз   (КЗК)шт.

1       600     150     50      ГРП-1   2       3

2       400     200     75      ГРП-2   3       2

3       350     250     100     ГРП-3   4       1

4       300     125     100     ГРП-4   4       2

5       350     250     75      ГРП-5   3       3

6       400     200     50      ГРП-6   2       1

7       600     150     75      ГРП-7   2       2

8       300     200     100     ГРП-8   3       2

9       350     250     75      ГРП-9   4       3

10      400     125     50      ГРП-10  2       4

11      600     150     50      ГРП-11  2       2

12      400     125     100     ГРП-12  3       3

13      350     150     75      ГРП-13  4       4

14      300     200     125     ГРП-14  5       3

15      400     150     50      ГРП-15  4       4

16      600     125     50      ГРП-16  3       1

17      350     200     100     ГРП-17  2       4

18      300     250     50      ГРП-18  2       3

19      350     300     50      ГРП-19  3       3

20      400     250     75      ГРП-20  2       2

21      500     350     100     ГРП-21  1       3

22      600     250     100     ГРП-22  2       4

23      400     100     50      ГРП-23  4       1

24      350     250     70      ГРП-24  2       2

25      400     150     50      ГРП-25  3       3

Додаток 4

Кошторисна варт сть ГРП та комплект в захисту в д короз

вар анта        Шифр

ГРП     Регулюв.

тиску

К льк сть       Кошторисна варт сть ГРП

тис. крб.       Кошторисна варт сть К.З.К.

тис. крб.

1       2       3       4       5       6

1       ГРП-1   50      1       8,8     2,5

2       ГРП-2   50      1       8,2     2,6

3       ГРП-3   50      1       8,3     2,4

4       ГРП-4   50      1       7,7     2,7

5       ГРП-5   50      2       12,7    2,8

6       ГРП-6   50      2       12,4    2,7

7       ГРП-7   50      2       13,7    3,0

8       ГРП-8   50      2       12,4    2,8

9       ГРП-9   100     1       9,8     2,5

10      ГРП-10  100     1       9,0     2,6

11      ГРП-11  100     1       7,4     2,4

12      ГРП-12  100     1       6,8     2,6

13      ГРП-13  100     2       16,0    2,5

14      ГРП-14  100     2       14,4    2,7

15      ГРП-15  100     2       13,0    2,8

16      ГРП-16  100     2       10,0    2,9

17      ГРП-17  200     1       12,7    3,0

18      ГРП-18  200     1       12,4    2,8

19      ГРП-19  200     2       12,4    2,8

20      ГРП-1   200     1       8,8     2,5

21      ГРП-2   100     1       8,2     2,6

22      ГРП-3   50      1       8,3     2,4

23      ГРП-4   50      1       9,7     2,7

24      ГРП-5   50      2       13,7    2,8

25      ГРП-5   50      2       14,7    2,8

Додаток 5

Питом  кап таловкладення на 1 метр газопроводу

Характеристика газопроводу      Варт сть 1 м газопроводу

Д аметр труб (мм)       Глибина закладання(м)    (крб)

50-75   2,0     7,3

100     2,0     8,3

125     2,0     9,8

150     2,0     12,5

200     2,1     14,8

250     2,1     18,0

300     2,2     20,8

350     2,2     28,0

400     2,2     29,8

600     2,2     45,1

Прим тка : Питом  кап таловкладення приведен  в ц нах 1984р.

Додаток 6

Нормативи в драхувань в д прибутку  в фонди економ чного стимулювання

Фонди економ чного стимулювання %

 вар анта      Фонд розвитку виробництва %     Фонд додатково  зароб. плати %  Страховий   фонд %      Див денди %

1       45      35      5       15

2       40      40      10      10

3       45      30      5       20

4       50      30      15      5

5       40      32      8       20

6       45      30      10      15

7       52      25      5       15

8       34      40      6       20

9       41      30      4       25

10      40      35      10      15

11      32      40      6       20

12      43      30      7       20

13      45      34      6       15

14      40      35      5       20

15      38      40      7       15

16      45      37      8       10

17      46      30      9       15

18      50      30      10      10

19      45      25      20      10