Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до спеціальності" (Загальне уявлення про судно та його архітектуру. Класифікація суден. Форма корпусу і основні характеристики судна. Основні поняття з теорії корабля), страница 19

Для побудови невеликих суден використовують поперечні нахилені стапелі. На такому стапелі судно розташовують горизонтально, паралельно лінії берега і спускають на воду боком. За конструкцією поперечний стапель значно простіший за поздовжній, його характерною особливістю є наявність великої кількості спускових доріжок (до 20). Спускові доріжки мають значний нахил (1/8 – 1/12). Існують три типи таких стапелів (рис.   ):

– стапель, що має спускові доріжки, довжина яких забезпечує спокійний спуск і нормальне спливання судна;

– стапель для спускання судна стрибком, коли спускові доріжки доходять тільки до поверхні води;

– стапель для спускання судна кидком, коли спускові доріжки закінчуються на деякій висоті (до 2 м) над водою.

Вибір типу поперечного стапеля визначається розмірами і конструктивними особливостями суден, що будуються, а також умовами заводу.

Слід відмітити, що у наш час при проектуванні суднобудівних заводів, як правило, нахилені стапелі не передбачають.

Останнім, завершальним етапом побудови судна на побудованому місці є підготовка і спускання його на воду. Готовність судна до спуску залежить від його типу, розмірів, типу і конструкції побудованого місця і спускового пристрою, програми побудови суден і виробничих можливостей заводу, стану акваторії, стану погоди тощо. Для кожного судна визначається доцільний і економічно обґрунтований процент технічної готовності до моменту спуску.

Способи спускання суден умовно поділяються на керовані і некеровані. У разі керованих  спусків рухом судна можна керувати до його зупинки. Цього не можна здійснювати у випадку некерованих спусків. До некерованих відносяться спускання:

сплиттям., наприклад, у будівельних доках, у наливних док-камерах, з використанням передаточних доків;

механізовані. – на сліпах, з використанням вертикальних суднопідйомників і підйомних кранів.

Характерною особливістю спускових споруд для керованого спускання, є те, що вони оборотні. Вони дозволяють здійснювати і підіймання суден з води.

Некероване спускання проходить на нахилених поздовжніх і поперечних стапелях вільно, під дією сили ваги судна після звільнення його від затримуючих пристроїв. Зупинити судно, яке рухається, або керувати швидкістю його руху в процесі спуску неможливо.

Найпростішим є спускання судна на воду у побудовному доці, який заповнюють водою, потім відкривають затвор дока і судно виводять з нього за допомогою лебідок і тросів.

Для спускання судна за допомогою передаточного плавучого доку останній наводиться на опори і затоплюється на них баластом, що приймається у відсіки доку. Судно на візках переміщується по рейкам на стапель-палубу доку. Після відкачування баластної води док з судном дещо спливає над опорами і буксирами або за допомогою лебідок відводиться до глибокого котловану, де затоплюється до спливання судна.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 4

Українські терміни

Російські терміни

Технічне завдання

Техническое задание

Технічна пропозиція

Техническое предложение

Ескізний проект

Эскизный проект

Технічний проект

Технический проект

Робочий проект

Рабочий проект

Підготовка виробництва

Подготовка производства

Заготівельні роботи

Заготовительные работы

Модульний метод

Модульный метод

Деталь

Деталь

Вузол

Узел

Секція

Секция

Блок-секція

Блок-секция

Блок

Блок

Зборка

Сборка

Стапель

Стапель

Стапель поздовжній

Стапель продольный

Поперечний

Поперечный

Сліп

Слип

Док сухий

Док сухой

Плавучий

Плавучий

Наливний

Наливной

Наливна камера

Наливная камера

Батопорт

Батопорт

Формування корпусу

Формирование корпуса

Ф.к. Секційно-пірамідальне

Ф.к. Секционно-пирамидальное

Секційно-острівне

Секционно-островное

Блочно-секційне

Блочно-секционное

Блочне

Блочное

Спуск судна

Спуск судна

Спуск судна поздовжній

Спуск судна продольный

Поперечний

Поперечный

З повним спливанням

С полным всплытием

Зі стрибком

С прыжком

Киданням

Бросанием

Добудовування судна

Достройка судна

Здача судна

Сдача судна

Випробування швартовні

Испытания швартовные

Випробування ходові

Испытания ходовые[1] Фактично сила підтримання прикладена до обшивки корпусу, але лінія її дії проходить через центр ваги підводного об'єму судна.

[2] Посадкою судна прямо називають його посадку у разі відсутності крену, посадкою на рівний кіль – посадку у разі відсутності диференту.

1  Утилізація – від латинського utiles – використання.

1 Результатом рішення внутрішньої задачі проектування є основні елементи судна, що визначаються в ескізному і технічному проектах.