Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до спеціальності" (Загальне уявлення про судно та його архітектуру. Класифікація суден. Форма корпусу і основні характеристики судна. Основні поняття з теорії корабля)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до спеціальності"

Частина 1

Автор – професор кафедри теорії та проектування суден

Кротов О.І.

Миколаїв 2004


ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СУДНО ТА ЙОГО АРХІТЕКТУРУ. КЛАСИФІКАЦІЯ СУДЕН

1.1. Основні визначення і поняття. Судно як складна система.

Судно – це плавуча споруда будь-якого призначення, при створенні якої передбачується здатність її до плавання, тобто, цій споруді властива така якість, як плавучість, без якої вона не може сповна виконувати свої функції. Тому човен, вантажний пароплав, землечерпалка, бурова платформа – судна, але звичайна побутова ванна, хоч і має за певних умов плавучість, – не судно, бо ії пряме використання зовсім не потребує цієї властивості. Слід також відмітити, що традиційно вузькоспеціалізовані плавучі об'єкти, такі, наприклад, як буї, віхи не є суднами.

Термін «судно» – стародавнього слов'янського походження з первісним його значенням «приміщення, складене з частин», споріднене словам «посудина», «посуд». В узагальненому сучасному значенні цей термін використовується недавно.

Термін корабель є дуже давнім запозиченням з грецької, у наш час означає військове судно (того ж походження італійське, португальське, іспанське «каравела», «карабела»). Зберігся цей термін і в назвах деяких наук – теорія корабля ,конструкція корпусу корабля та інші, в яких йде мова про судна, а не тільки військові.

Сучасне велике судно, особливо корабель, – одна з найскладніших людських інженерних споруд, такого роду об'єкти розглядають як великі або складні системи. До складу системи входять підсистеми, які є досить однорідними елементами системи, вилучення будь-якого з яких робить неможливим використання системи за призначенням.

Підсистемами судна є:

корпус – конструктивна оболонка, яка ізолює судно від води і вміщує усі інші підсистеми; наявність корпусу, власне, і відрізняє судно від об'єкту, який не здатен плавати;

енергетична установка, яка забезпечує судно усіма видами енергії; до її складу входять головний (головні) двигун, електростанції, обладнання, яке їх обслуговує; розміщується енергетична установка у спеціальному приміщенні, яке має назву машинне відділення (МВ);

рушійний комплекс – пристрій, який перетворює енергію двигуна у тягу, що забезпечує рух судна;

суднові пристрої – механізми та конструкції, розташовані поза машинним відділенням, що обслуговують судно у цілому; до таких пристроїв відносять: рульовий, якірний, швартовний, буксирний, рятувальний, вантажний, люковий, спускопідіймальний і деякі інші;

суднові системи, які включають трубопроводи з їх насосами, арматурою, приладами; до суднових систем відносяться, наприклад, баластна, вентиляційна, протипожежна системи тощо ;

навігаційне обладнання, за допомогою якого судноводій дізнається про місцезнаходження судна, умови плавання (глибину акваторії, швидкість ходу, наявність і параметри руху інших суден тощо), встановлює зв'язок з берегом та іншими суднами. Розмішується навігаційне обладнання, головним чином, у рульовій рубці (на ходовому містку) і включає магнітний та ходовий компаси, лаг для вимірювання швидкості ходу, ехолот-глибиномір, радіолокатор, радіопеленгатор, систему космічного визначення місцезнаходження;

екіпаж – люди, що обслуговують судно, – на рибозаводах, бурових платформах, науково-дослідницьких суднах у цю «живу підсистему» включають також людей, що працюють на судні, але його не обслуговують.

1.2. Комплектація екіпажу судна

На будь-якому судні екіпаж очолюється капітаном і складається з командного складу та суднової команди. Обов’язки членів екіпажу та найменування їхніх посад визначаються Статутом служби на суднах морського флоту.

З командного складу виділяють старший командний склад, до якого відносяться капітан, старший помічник та старший (головний) механік. Інші члени командного складу: помічники капітана, механіки та електромеханіки, начальник радіостанції, радіооператори і радіотехніки, електрорадіонавігатор, судновий лікар (або фельдшер) та боцман. Усі інші члени екіпажу входять до складу суднової команди. Це матроси, мотористи, електрики, машиністи, обслуговуючий персонал.

У відповідності з виконуваними членами екіпажу обов’язками усі вони розподіляються за судновими службами. Всього Статутом передбачається сім таких служб. На вантажних суднах їх п’ять:

служба експлуатації, що забезпечує безпечне судноплавство та виконання виробничих функцій судна, передусім - вантажних операцій;

служба технічної експлуатації, яка забезпечує роботу та налагодженість усіх двигунів, агрегатів та механізмів судна та слідкує за станом корпусу;

радіотехнічна служба, що забезпечує безперебійний радіозв’язок та роботу електрорадіонавігаційних засобів;

служба побуту – займається обслуговуванням екіпажу судна: забезпечує харчуванням, підтримує чистоту та порядок у житлових та громадських приміщеннях;

медико – санітарна служба – займається охороною здоров’я членів екіпажу та наданням медичної допомоги.

На пасажирських суднах додатково окрім названих функціонує також пасажирська служба, що займається обслуговуванням пасажирів, а на навчальних та навчально-виробничих суднах – навчальна служба, яка забезпечує організацію учбового процесу та суднової експлуатаційної практики курсантів та практикантів.

Службові обов’язки основних членів екіпажу можуть бути коротко охарактеризовані наступним чином.

Капітанє керівником суднового екіпажу, довіреною особою держави або судновласника, яка відповідає за збереження вантажу та судна і за життя людей, які на ньому знаходяться. Він керує судном на основі принципу єдиноначальності. В особливих умовах, при плаванні у вузкостях, при поганій видимості, при проходженні каналів, проток, а також при підходах до берегів капітан зобов’язаний знаходитися в рульовій рубці.

Старший помічник є першим замісником капітана, він безпосередньо відповідає за організацію служби, за дисципліну на судні, а також за технічну експлуатацію та підтримання у належному стані корпусу та суднових пристроїв. Він керує роботою всіх помічників капітана і є начальником служби експлуатації судна.

Старший механік є замісником капітана з технічної частини, начальником служби технічної експлуатації судна. Він керує роботою суднових механіків, електромеханіків та машинної команди, у його завідуванні знаходяться всі технічні засоби судна. Старший механік відповідає за технічний стан корпусу та за надійну роботу всієї механічної та електротехнічної частини судна.

Кількість помічників капітана судна може доходити до семи і між собою обов’язки вони розподіляють таким чином: за прийом та здачу вантажу відповідає другий помічник, за штурманську службу та контроль стану навігаційного обладнання – третій помічник, веденням суднової канцелярії та контролем електронавігаційних приладів та пристроїв займається четвертий помічник, питаннями перевезення та обслуговування пасажирів – помічник з пасажирської частини і т. і.

Похожие материалы

Информация о работе