Задачі до екзамену з дисципліни "Теорія економічного аналізу", страница 4

Задача 50. Визначити вплив на випуск продукції зміни станків та їх продуктивності, якщо:

План          Факт

Кількість станків, одиниць                              100           95

Продуктивність кожного станка,                   

тис. грн. за зміну                                              50            60

ВП = ко-во станков * объём прод. с одного станка

ΔВПко-во станков = Δко-во станков * объём прод. с одного станка0

ΔВПобъём прод = ко-во станков1 * Δобъём прод. с одного станка

ΔВПко-во станков = (95 - 100)* 50 = -250 тыс. грн.

ΔВПобъём прод = 95 * (60 - 50) = 950 тыс. грн.

Задача 60. Встановити втрати у випуску продукції за рахунок неповного використання фонду робочого часу устаткування за такими даними:

Тривалість роботи метало ріжучих станків за планом - 215 тис. год. Фактична тривалість - 185 тис. год.

Плановий випуск продукції - 1380 тис. грн.

ΔВПпрод. = Δпрод работы станка * ВП0

ΔВПпрод.  = (185 - 215) * 1380 = - 41400 тыс. грн.


Задача1. Визначити вплив обсягу реалізації на валовий прибуток за наступними даними, тис.грн.

Показатели

план

План пересч.

Факт

Себе-ть реал-й пр-ции

1200

1210

1220

Чистій доход

2000

2010

2040

Валовая прибыль

800

800

820

Вал.прибыль=чистый доход- с\с

1)Опред-ем коэф-нт роста чистого дохода от реал-ции в оценке по базисной с\с(К1)

К1=1210:1200=1,008

2)Коррект-ем базисную валов. прибыль на получ. коэф-нт К1

800*1,008=806,4

3)опред-лим влияние путем вычетания из скоррект-ной вал-вой прибыли баз-го периода

ΔП=806,4-800=6,4

Задача2.  На підставі даних про кількість та вік устаткування. що встановлено в механічному цеху заводу, визначити тенденцію динаміки середнього віку устаткування у цеху.

Показатели

01.99

01.00

Кол-во устан-го оборудования

211

217

В т.ч. метал. станки

205

208

Из них функт-ют:

1. до 5 лет (∑117)

58

59

2. .5-10лет (∑162)

82

80

3. 10-20 (∑88)

43

45

4. свыше 20( ∑46)

22

24

Х'=Хв+Х нижн предел

                2

Х'1гр=(5+0):2=2,5

Х'2гр=(5+10):2=7,5

Х'3гр=15; Х'4гр=25

Х=∑Х' *d

Х99г.=2,5*(58:211)+7,5*(82:211)+15*(43:211)+25*(22:211)≈9,266

Х'2000г.=2,5*(59:217)+7,5*(80:217)+15*(45:217)+25*(24:217)≈9,309


Задача3. Визначити коефіцієнт ритмічності і варіації випуску та втрат випуску продукції за даними, які наведені у таблиці.

Декада

I

II

III

Объем ТП

Выпуск пр-ции, план

30

35

35

100

Выпуск пр-ции, факт

18

22

60

100

Выполн. план,%

60

63

171,4

1

Пр-ция засчит. в счет графика, тыс грн

18

22

35

75

Засчит. в показатель,%

60

63

100

75

Корф ритмичности= 75:100=0,75 или 75%

Потери в выпуске продукции составили

ΔТП=(Критм-1)*ТПф в баз. ценах= (0,75-1)*100= -2,5тыс грн.

Задача4. На підставі планових та звітних даних комбінату будівельних матеріалів за 2001 рік дати характеристику виконання плану з асортименту та структури продукції, що випускається.

Вихідні дані:

Наименован

План

Факт

Опт.цена, тис.грн.

% Виполн.плана,3/2

Сумма, 2*4

%

1.Цегла,т.шт

416

398

0,17

95,67

70,72

95,67

2.Черепица,т.шт

72

76

0,52

105,56

З7,44

100

3.Вапно, т

114

187

0,092

164,04

10,488

100

4.Гипсоблоки,шт

50

50

0,016

100

0,8

100

Итого

652

711

3/2*100

119,408

% вып. план по ассортименту = 119,408 * 100 = 18,31 %

                                                          652

Опт. цена, т.грн.

План

Факт

Пересчит. план

109*416/100%

Вып. плана по структуре

1.Цегла,т.шт

0,17

416

398

453,44

398

2.Черепица, т.шт

0,52

72

76

78,48

76

3.Вапно,т.шт.

0,092

114

187

124,26

124,26

4.Гипсоблоки,шт

0,016

50

50

54,5

50

Итого

652

711

710,68

648,26

1) % выпол. плана  в целом =

711 * 100% = 109,05 = 109%

652

2) % выполн плана по ассортим. =648,26 * 100 = 91,18 %, т.е. (5)/(3)

                                                             711

Задача 5. Встановити суму вивільнених (залучених) оборотних коштів за рахунок зміни їх оборотності.

Показ-ли

план

факт

откл

Продовж-ть одного оборота,дн.

324

351

27

Доход от реал-ции, тыс. грн.

4234

4718

484

Средн. ост-ки обор-х средств

3810,6

4128

317,6

Коэф-нт оборач-ти обор. сред.

1,11

1,14

Коэф.закреп. Обор-х сред.

0,89

0,87

0,02