Техніко-економічне обгрунтування потужного джерела живлення, страница 2

1

2

3

4

5

КД221А

12

20

240

–//–

       Світло діоди

АЛ307АМ

7

10

70

–//–

         Конденсатори

КМ 5б

16

3

48

-//-

К50-16-20мкФ 16 В

6

5

30

-//-

К50-35-4,7мкФ 25 В

5

5

25

-//-

КМ6-68 нФ

1

5

5

-//-

    Транзистори

КТ 315 Г

7

0,50

3,5

-//-

КТ 630 Г

3

2,5

7,5

-//-

КТ 361 Г

1

0,5

0,5

-//-

КТ 815 А

1

3,3

3,3

-//-

КТ 814 А

1

3,30

3,3

-//-

КТ 503 А

1

1

1

-//-

      Тиристори

Т 143-500

3

30

90

-//-

      Стабілітрони

КС 168 А

1

12

12

-//-

Д 818 Д

2

12

24

-//-

Продовження таблиці 6.3

1

2

3

4

5

                                                Мікросхеми

561 ЛА9

1

20

20

-//-

561 ЛА7

2

            20

40

-//-

Операційний підсилювач

140 УД 1208

3

18

54

-//-

Трансформатор струму

ТТ 30015

3

270

810

-//-

Роз’єм

РП 14-30Л 0780

1

50

50

-//-

Разом

80961,10

Транспортно-заготовчі витрати на комплектуючі вироби визначаємо за формулою :

                            (6.8)

де  – транспортно-заготовчі витрати на купувальні комплектуючі вироби, грн;

                 – відсоток транспортно-заготовчих витрат на купувальні комплектуючі вироби (5%);

                 – загальна вартість комплектуючих виробів, грн.

Вартість комплектуючих виробів з урахуванням транспортно-заготовчих витрат визначаємо по формулі :

        (6.9)

де – вартість комплектуючих виробів з урахуванням транспортно-заготовчих витрат, грн.

Розрахунок витрат на матеріали, напівфабрикати і комплектуючі вироби зводимо в таблицю 6.4.

Таблиця 6.4 - Розрахунок вартості матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів

Найменування

Ціна, грн

Норма витрати, кг

Сума, грн

 Матеріали:

1) прокат чорних металів

5,5

300

1650

2) кольорові метали

60

50

3000

3)напівпровідникові матеріали

12,5

13

162,5

Інші

3,6

10

36

Разом

4987,78

Поворотні відходи

99,77

Всього витрат за вирахуванням відходів

4888,01

Напівфабрикати свого виробництва

2410

Разом

7298,01

Купувальні комплектуючі вироби

80961,10

Транспортно-заготовчі витрати

4048,05

Взагалі витрат на комплектуючі вироби

85009,15

6.1.3 Розрахунок основної заробітної платні виробничих робочих

Пряма заробітна платня нараховується за роботу виконану безпосередньо по виготовленню продукції.

Годинна тарифна ставка для верстатних робіт визначається за формулою:

(6.10)

де  – годинна тарифна ставка для верстатних робіт, грн;

і  – часова ставка відповідно розрядам n і n+1, грн;

                  – дробова частина даного середнього розряду роботи.

Аналогічно визначаємо годинну тарифну ставку для холодних робіт.

Пряма заробітна платня відповідна верстатним роботам визначається за формулою :

                                   (6.11)

де  – пряма заробітна платня, відповідна верстатним роботам, грн;

                  -  трудомісткість верстатних робіт, нормо-г.

Аналогічно визначаємо заробітну платню відповідну холодним роботам.

Загальна пряма заробітна визначається за формулою :

                 (6.12)

де – пряма заробітна платня, грн;

                 -  пряма заробітна платня відповідна холодним роботам, грн.

Доплати по відрядно-преміальних системах оплати і інші доплати за відпрацьований час складають 50% від прямої заробітної платні :

                                         (6.13)

де  – доплати до прямої заробітної платні, грн.

Основна заробітна платня налічується за формулою:

                                 (6.14)

де  – основна заробітна платня, грн.

Розрахунок основної заробітної платні на один виріб зводимо в таблицю 6.5

Таблиця 6.5 - Розрахунок основної заробітної платні

Вид робіт

Трудомісткість, нормо-г.

Середній розряд робіт

Годинна тарифна ставка, грн

Сума заробітної платні, грн

Верстатні

285

3,6

3,17

904,59

Холодні

1615

4,1

0,82

1324,92

Пряма заробітна платня

2228,81

Доплати 

до прямої заробітної платні

1114,40

Взагалі

основна заробітна платня

3343,20