Техніко-економічне обгрунтування потужного джерела живлення

Страницы работы

Содержание работы

6 ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОТУЖНОГО  ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

Початкові дані для техніко-економічного обґрунтування розробки потужного джерела живлення приведені в таблицю 6.1.

Таблиця 6.1 - Початкові данні

Показники

Значення

1

2

Річний випуск виробу, шт.

2

Трудомісткість виготовлення, нормо-г.

1900

Трудомісткість верстатних робіт, нормо-г.:

285

1) свердлувальних

257

2) фрезерних

20

3) інших

9

Трудомісткість холодних робіт, нормо-г.:

1615

1) монтажних

1140

2) намотувальних

114

3) настроювальних

38

4) слюсарних, складальних

285

5) інших

38

Середній розряд робіт:

1) верстатних

3,6

2) холодних

4,1

Загальна кількість складальних одиниць, шт.

200

Кількість уніфікованих складальних одиниць, шт.

147

Продовження таблиці 6.1

1

2

Кількість деталей тих, що не увійшли до складу складальних одиниць, шт.

8

Кількість уніфіцированих деталей, що не увійшли до складу складальних одиниць, шт.

6

З них стандартних, шт.

3

Матеріали, купувальні вироби:

1) основні матеріали, кг

373

З них прокат чорних металів, кг

300

Кольорових металів, кг

50

Напівпровідників матеріалів, кг

13

Інших, кг

10

2) напівфабрикати свого виробництва, грн.

2410

Вироби і напівфабрикати купувальні, грн.

90206

Вартість матеріалів і купувальних виробів, грн./кг :

1) прокат чорних металів

5,5

2) кольорових металів

60

3) напівпровідникових матеріалів

12,5

4) інших матеріалів

3

Суха маса виробу, кг

300

6.1 Визначення собівартості і ціни виробу

6.1.1 Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби

Вартість прокату чорних металів визначається за формулою:

                                              (6.1)

де  – вартість прокату чорних металів, грн;

– оптова ціна прокату чорних металів, грн;

     – норма витрати на одиницю виробу прокату чорних металів, кг

Вартість решти видів матеріалів визначається аналогічно.

Визначаємо вартість основних матеріалів за формулою:

  (6.2)

де – вартість основних матеріалів, грн.;

               – вартість кольорових металів, грн.;

   – вартість напівпровідникових матеріалів, грн.

Транспортно-заготовчі витрати визначаємо за формулою:

                       (6.3)

де – транспортно-заготовчі витрати, грн

    – відсоток транспортно-заготовчих витрат на матеріали(3%);

Визначаємо вартість матеріалів з урахуванням транспортно-заготовчих витрат за формулою :

                  (6.4)

де  – вартість матеріалів з урахуванням транспортно-заготовчих витрат, грн..

Поворотні відходи приймаються у розмірі 2% від вартості матеріалів з урахуванням транспортно-заготовчих витрат і визначаються за формулою :

                       (6.5)

де  – поворотні відходи, грн.

Витрати на матеріали за вирахуванням поворотних відходів визначаємо по формулі :

              (6.6)

де  – витрати на матеріали за вирахуванням поворотних відходів,грн.

Вартість напівфабрикатів свого виробництва визначаємо за формулою :

             (6.7)

де  – вартість напівфабрикатів свого виробництва, грн;

 – вартість виготовлення i-го виду напівфабрикату, грн;

                 – кількість i-го виду напівфабрикату, шт;

      – число видів напівфабрикатів свого виробництва.

Кількість, а так само вартість напівфабрикатів свого виробництва зводимо в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Напівфабрикати свого виробництва

Найменування

Кількість, шт.

Вартість виготовлення, грн

Сума, грн

Імпульсний трансформатор

3

250

750

Шунт

3

20

60

Друкарська плата

4

400

1600

Купувальні комплектуючі вироби зводимо в таблицю 6.3.

Таблиця 6.3 - Розрахунок матеріальних витрат на купувальні комплекту- ючі вироби

Найменування

Кількість, шт.

Ціна за одиницю, грн

Сума, грн

№ прейскуранта

1

2

3

4

5

    Резистори

МЛТ-0,25

43

5

215

Договірна ціна

МЛТ-2

36

12

432

–//–

МЛТ-1

6

12

72

–//–

СП5-2В

2

25

50

–//–

  Діоди

Д112-25

126

600

75600

–//–

Д143-630

3

1000

3000

–//–

КД522Б

11

5

55

–//–

Продовження таблиці 6.3

Похожие материалы

Информация о работе