Дослідження функцій на монотонність та екстремуми. Обчислення невизначених інтегралів на основі використання властивостей інтегрування. Дослідження рядів на збіжність (Індивідуальні домашні завдання з дисципліни «Вища математика»), страница 4

в) ;                     ж) ;

г) ;                                        з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                                                 в) .

б) ;           

Варіант 4.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                 д) ;

б) ;                                                 е) ;

в) ;                                  ж) ;

г) ;                                     з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                           в) .

б) ;                


Варіант 5.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                              д) ;

б) ;                                          е) ;

в) ;                        ж) ;

г) ;                                 з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                                в) .

б) ;             

Варіант 6.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                         д) ;

б) ;                                е) ;

в) ;                                ж) ;

г) ;                                        з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                                   в) .

б) ;             


Варіант 7.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                         д) ;

б) ;                                     е) ;

в) ;                                      ж) ;

г) ;                                     з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                               в) .

б) ;           

Варіант 8.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                  д) ;

б) ;                                      е) ;

в) ;                                       ж) ;

г) ;                          з) .

3.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                                   в) .

б) ;                


Варіант 9.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                      д) ;

б) ;                                  е) ;

в) ;                                                 ж) ;

г) ;                                          з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                                в) .

б) ;           

Варіант 10.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                                 д) ;

б) ;                                    е) ;

в) ;                                     ж) ;

г) ;                                 з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                    в) .

б) ;           


Варіант 11.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                           д) ;

б) ;                                     е) ;

в) ;                                    ж) ;

г) ;                                   з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                                в) .

б) ;               

Варіант 12.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                         д) ;

б) ;                                е) ;

в) ;                                ж) ;

г) ;                                          з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                               в) .

б) ;           


Варіант 13.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                            д) ;

б) ;                                       е) ;

в) ;                                    ж) ;

г) ;                                                 з) .