Дослідження функцій на монотонність та екстремуми. Обчислення невизначених інтегралів на основі використання властивостей інтегрування. Дослідження рядів на збіжність (Індивідуальні домашні завдання з дисципліни «Вища математика»), страница 6

б) ;           

Варіант 24.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                         д) ;

б) ;                                     е) ;

в) ;                            ж) ;

г) ;                                     з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                                     в) .

б) ;                   


Варіант 25.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                     д) ;

б) ;                                       е) ;

в) ;                                       ж) ;

г) ;                                   з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                              в).

б) ;           

Варіант 26.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                          д) ;

б) ;                     е) ;

в) ;                        ж) ;

г) ;                                 з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                                     в) .

б) ;          


Варіант 27.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                  д) ;

б) ;                                 е) ;

в) ;                                     ж) ;

г) ;                               з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                     в) .

б) ;            

Варіант 28.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                     д) ;

б) ;                                       е) ;

в) ;                              ж) ;

г) ;                                з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                                   в) .

б) ;         


Варіант 29.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                   д) ;

б) ;                                       е) ;

в) ;                       ж) ;

г) ;                                       з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                              в).

б) ;                  

Варіант 30.

1.  Дослідити на збіжність дані числові ряди:

а);                                        д) ;

б) ;                                е) ;

в) ;                                   ж) ;

г) ;                          з) .

2.  Знайти область збіжності даних степеневих рядів:

а) ;                               в) .

б) ;           


ІДЗ № 5

Мета роботи: відпрацювання практичних навичок встановлення типу диференціального рівняння 1-го порядку, розв’язування диференціальних рівнянь 1-го порядку трьох основних типів; розв’язування лінійних диференціальних рівнянь 2-го порядку; розв’язування задачі Коши для диференціального рівняння 1-го порядку та лінійного диференціального рівняння 2-го порядку.

Рекомендації до виконання ІДЗ №5: слід звернути увагу, що до задач, в яких вказані початкові умови необхідно знаходити як загальний розв’язок так і частинний (задача Коші). Перед виконанням завдання рекомендується опрацювати задачі 12.1-12.13 даного посібника з глави ІІ.

Література: [1], т. І, с.315-326, с.327-331, [3], с. 410-423.

Зміст ІДЗ № 5

Варіант 1.

Варіант 2.


Варіант 3.

Варіант 4.


Варіант 5.

Варіант 6.


                     Варіант 7.

                      Варіант 8.


Варіант 9.

Варіант 10.


Варіант 11.

Варіант 12.


Варіант 13.

 Варіант 14.


Варіант 15.

Варіант 16.


Варіант 17.

Варіант 18.


Варіант 19.

Варіант 20.


                    Варіант 21.

                         Варіант 22.


Варіант 23.

Варіант 24.


Варіант 25.

Варіант 26.


Варіант 27.

Варіант 28.


Варіант 29.

Варіант 30.