Розрахунок собівартості 1 тонни грунтівки ГФ-021. Розрахунок показників ефективності виробництва грунтівки ГФ-021

Страницы работы

Содержание работы

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

В економічній частині здійснені наступні розрахунки:

-  собівартості 1 т грунтівки ГФ – 021;

-  показників ефективності виробництва грунтівки ГФ – 021.

Розрахунок собівартості 1 т грунтівки ГФ – 021

5.1 Розрахунок виробничої потужності цеху

Виробнича потужність цеху визначається по провідному устаткуванню по формулі

М = А · П · Феф,

де А – кількість однотипного устаткування, 1 шт (бісерний млин),

П – максимальна продуктивність одиниці устаткування (кг/год, т/год, т/сут) 600 кг/год,

Феф – ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування, (год/рік, дн/рік).

Річний фонд роботи устаткування залежить від режиму роботи цеху. Баланс робочого часу устаткування встановлюється на кожний календарний рік. Режимний фонд роботи устаткування визначається по формулі

Фреж = (Фкал – Двих – Дпр) · n · tзм,

де Фреж – режимний (номінальний) фонд часу, год/рік,

Двих, Дпр – відповідно, кількість вихідних або святкових днів, дн/рік,

n – кількість змін,

tзм – тривалість змін.

Фреж = (365 – 52 – 48 – 10) · 2 · 8 = 4080 год/рік

Дійсний ефективний фонд часу роботи устаткування

Фд = Фреж – Прег,

де Прег – планові простої в різних видах ремонту й технологічні простої.

Тривалість капітальних ремонтів встановлюється по графіках Т0 та Р, прийнятих на аналогічних підприємствах. Сумарні простої та планові технологічні зупинки приймаємо в розмірі 5 % режимного фонду часу, при цьому коефіцієнт екстенсивності устаткування не повинен бути менше 0,8.

Прег = 4080 · 0,05 = 204

Фд = 4080 – 204 = 3876 г/рік

Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування

Кекст = Фд / Фреж = 3876 / 4080 = 0,95 > 0,8, тоді

М = 2 · 0,6 · 3876 = 4651,2 т/рік

продуктивність по пасті пігментів та наповнювачів.

Таблиця 5.1 – Потреба в сировинних матеріалах

Компоненти

Норма витрат, кг/т

Обсяг виробництва, т

Потреба, т

Лак ГФ – 01

507

5000

2535

К. ж – ок. п.

273

1185

Тальк

88

440

ZnO

50,6

253

Толуол

110

550

Сикатив

26,4

132

Флотореагент

4

20

разом

1023

5115

Таблиця 5.2 – Вартість сировини

Компоненти

Ціна, грн./т

Потреба, т

Вартість, грн.

на 1 т

на рік

на 1 т

на рік

Лак ГФ – 01

5600

507

2535

2839,200

14196

К. ж – ок. п.

5800

273

1185

1374,600

6873

Тальк

1200

88

440

105,600

528

ZnO

4600

50,6

253

232,760

11638

Толуол

4000

110

550

440,000

2200

Сикатив

13650

26,4

132

360,360

18018

Флотореагент

4500

4

20

18,000

90

разом

1023

5115

5370,520

26852,6

Охолоджуюча вода 1,5 м3

1,5 · 1 = 1,5 м3/грн

1,5 · 5000 = 7500 грн.


Таблиця 5.3 – Споживання електроенергії

Найменування устаткування

Nсут, к Вт

Кількість апаратів, шт

∑ потужність, к Вт

Коефіцієнт одночасності

Коефіцієнт завантаження

Коефіцієнт витрат

Річний фонд часу, год/рік

Споживана потужність, к Вт/год · рік

Дисольвер

30

2

60

0,8

0,75

1,06

2876

147908,16

Змішувач-накопичувач

4

2

8

19721,088

Бісерний млин

30

2

60

147908,16

Змішувач постановки «на тип»

30

2

60

147908,16

Фасувальний автомат

5

1

5

12325,68

Насоси

4

4

16

39442,176

Разом

103

13

209

515213,41


Таблиця 5.4 – Первісна вартість устаткування

Найменування устаткування

Кількість апаратів

Ціна, грн.

Вартість, грн.

Бісерний млин

2

40000

80000

Змішувач-накопичувач

2

16000

32000

Дисольвер

2

25000

50000

Змішувач постановки на «тип»

2

50000

100000

Фасувальний автомат

1

16000

16000

Насоси

4

15000

6000

Фільтри

2

3250

6500

Разом

14

290500

Невраховане устаткування

29050

Разом

319550

Транспортування

6391

Монтаж

47932,5

Спеціальні роботи

23240

Комплектація устаткування

4357,5

Трубопровід та КІП

14525

Заготовчо-складські

3486

УСЬОГО

419482

Вартість устаткування разом з ПДВ

Sуст = 419482 · 1,2 = 503378,4

Цбуд =

До вартості будівлі додатково включається:

Похожие материалы

Информация о работе