Розрахунок собівартості 1 тонни грунтівки ГФ-021. Розрахунок показників ефективності виробництва грунтівки ГФ-021, страница 3

Розрахунок РФОП керівників, фахівців, службовців і МОП. Основою розрахунку РФОП даної категорії є штатні оклади, які встановлені на рівні діючого підприємства АОЗТ ХПКЗ «Червоний хімік»

Таблиця 5.8. – Річний фонд оплати праці керівників і фахівців

Категорія працюючих

Кількість, чол.

Оклад, грн./міс.

ОФЗП, грн

Допоміжна Оплата праці, грн

РФОП, грн/рік

Начальник цеху

1

1000

12000

3600

15600

Зам. начальника цеху по технології

1

900

10800

3240

14040

Механік

1

850

10200

3060

13260

Майстер зміни

2

900

21600

6480

28080

Економіст

1

790

9480

2844

12324

Бухгалтер

1

700

8400

2520

10920

Підсобні робітники

2

350

8400

2520

10920

Прибиральник

1

350

4200

1260

5460

Разом

10

85080

25524

110604

5.4 Загальновиробничі витрати

Таблиця 5.9. – Кошторис загально виробничих витрат

п/п

Найменування статей

Величина витрат, грн.

1

Матеріальні витрати на управління виробництвом

1.1

Основна з/п керівників, службовців, МОП

85080

1.2

Відрахування на соц. страхування, 2,9 %

3207,5

1.3

Відрахування в держ. пенсійний фонд, 32,3 %

35725,1

1.4

Відрахування в фонд безробіття, 1,6 %

1769,7

1.5

Відрахування від нещасних випадків, 2 %

2212,08

2

Амортизація основних коштів спільновиробничого призначення

134235

3

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

40044,58

3.1

Матеріальні витрати на ремонт і обслуговування обладнання

60405,4

3.2

Заробітна плата основних робочих з відчисленням

3.2.1

Відрахування у ПФУ

33065

3.2.2

Державне страхування

2997

3.2.3

По безробіттю

1653

3.2.4

Від нещасних випадків

2067

4

Витрати на утримання будівель і споруд

55791

5

Інші невраховані витрати

5.1

Витрати на охорону праці

41239

5.2

Витрати на винахідництво і раціоналізацію

14564

Разом

474010,2

5.5 Розрахунок потреби в оборотних коштах

Норматив обігових коштів по сировині та матеріалам визначається за формулою:

Ноб.к. = Дс · hз

де Дс – середня добова потреба в сировині та матеріалах, визначається як потреба ІV кварталу ділиться на 90,

   hз – норматив запасу в днях, що встановлюється залежно від умов функціювання підприємства.

Таблиця 5.10 – Величина оборотних коштів