Економічне обгрунтування виробництва лаку ГФ-091

Страницы работы

Содержание работы

7 Економічне обгрунтування виробництва лаку ГФ-091

7.1 Розрахунок виробництва лаку ГФ-091

Вихідні дані:

·  обсяг виробництва лаку – 1000 т/рік;

·  інвестиційні витрати – 2500 тис. грн./рік;

·  ставка податку на прибуток – 25%;

·  норми витрат сировини на 1 т лаку і вартість 1 т сировини наведені у таблиці 7.1.

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів здійснюється за формулою:

,(7.1)

де Hi – норма витрат і-го компонента на 1 т продукту кг/т; Ці – вартість 1 т і-ої сировини або матеріалу грн./т; Ктр – коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати;

Ці – вартість 1 тони і-го матеріалу (грн./т);

Ктр – коефіцієнт, який враховує транспортно-заготівельні витрати.

Норми витрат визначаються на основі матеріального балансу. Ціни встановлюються по даним діючого підприємства, прайс-листів. К – приймається рівним 1,1.

7.2 Розрахунок вартості сировини і матеріалів здійснюється у формі таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Розрахунок вартості матеріалів

Найменування сировини і матеріалів

Норма витрат, кг/т

Ціна, грн./т

Вартість, грн./т

1

Олія соняшникова

197,1

16400

3232,44

2

Олія рицинова

197,1

15800

3114,18

3

Гліцерин

117,1

5000

585,5

Закінчення таблиці 7.1 - Розрахунок вартості матеріалів

4

Сода

0,2

5200

1,04

5

Фталевий ангідрид

233,5

4500

1050,75

6

Ксилол

296,5

2500

741,25

Разом

1041,5

49400

8725,16

З урахуванням коефіцієнту траспортно-заготівельних витрат, вартість сировини складає:

Sм = 8725,16 · 1,1 = 9597,7 грн./т

7.3 Розрахунок собівартості 1 т продукту проводиться по формулі:

,                                             (7.2)

де Sп – повна собівартість 1 тони продукту на діючому підприємстві (грн./т);

α – частка витрат у собівартості.

Sп = 9597,7/95,8 = 10018,4 грн./т

Структура собівартості лаку ГФ-091 на діючому підприємстві та розрахунок по статтям калькуляції наведено у таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 – Калькуляція собівартості 1 т лаку

Статті калькуляції

Витрати

Питома вага витрат, %

Величина, грн.

1

Сировина та матеріали

95,8

9597,7

2

Енергія на технологічні цілі

2,4

240,4

3

Заробітна плата основних робітників із нарахуванням

0,06

6,01

Закінчення таблиці 7.2 - Калькуляція собівартості 1 т лаку

4

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

0,32

32,0

5

Загальновиробничі витрати

0,16

16,02

6

Інші виробничі витрати

0,25

25,05

7

Адміністративні витрати

0,21

21,04

8

Витрати на збут

0,8

80,15

Разом

100

10018,4

7.4 Розрахунок собівартості 1 тони продукту проводимо по формулі:

,                                          (7.3)

де R – рівень рентабельності, що задається до собівартості (%);

1,2 – коефіцієнт, який враховує ПДВ, і дорівнює 20 % від вартості виробника.

Приймаємо R = 20 %, отож

Ц = 10018,4 · (1 + 20/100) · 1,2  = 14426,5 грн./т

7.5 Визначаємо виручку від реалізації по формулі:

,                                                    (7.4)

де V – об’єм виробництва (т/рік).

Вр = 1000 · 14426,5 = 144165,00 тис.грн./т

7.6 Визначаємо ПДВ на всю реалізовану продукцію по формулі:

,                                             (7.5)

де β – ставка податку на додану вартість, β = 20 %.

ПДВ = 144165,00 · 20 / 120 = 24044,2 тис.грн./т

7.7 Розрахунок поточних витрат на виробництво лаку ГФ-091 здійснюється по формулі:

,                                                        (7.6)

де S -  собівартість виготовлення 1 т продукту, грн./т

Sп = 10018,4 · 1000 = 100184,00 тис.грн./т

7.8 Визначаємо прибуток від реалізації:

                                           (7.7)

Пр = 144265,00 – 24044,2 – 100184,00 = 20036,8 тис. грн./рік

7.9 Прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства, визначається по формулі:

,                                           (7.8)

де ПП – податок на прибуток, ставка якого 25 %,

ПЛ – інші платежі з прибутку у розмірі 5 %.

,

.

Отож

П = 20036,8 · (1 – 30/100) = 14025,8 тис. грн./т

7.10 Визначаємо коефіцієнт ефективності виробництва лаку ГФ-091:

,                                             (7.9)

де І – інвестиційні витрати, які включають виробничі витрати, витрати на придбання обладнання, вартість будинків і споруджень, кошти на сировини та матеріали, які необхідні для запуску процесу виробництва і ін.

З вихідних даних І = 2500 тис. грн., тобто

К = (144265,00 – 24044,2) / 91682 = 1,3.

Пропоновані витрати коштів на виробництво лаку ГФ-091 ефективно, тому що Ке>1.

Табл. 7.3 Техніко-економічні показники

Найменування показників

Значення

1. Обсяг виробництва, т

1000

2. Виторг від реалізації, тис. грн.

144265,00

3. Поточні витрати, тис. грн.

100184,00

4. Собівартість 1 т, грн./т

10018,4

5. Ціна, грн./т

14426,5

6. Чистий прибуток, тис. грн.

14025,8

7. Коефіцієнт ефективності

1,3

Похожие материалы

Информация о работе