Розрахунок собівартості 1 тонни грунтівки ГФ-021. Розрахунок показників ефективності виробництва грунтівки ГФ-021, страница 2

Опалення та вентиляція

13982,73

Водопровід та сигналізація

27965,47

Внутрішнє освітлення

8389,64

Внутрішня ринва

2796,55

Зовнішній благоустрій

39151,65

разом

92286,04

Sбуд = 279654,66 + 92286,04 = 371940,7

Сумарні інвестиційні витрати

419482 + 371940,7 = 791422,7

Амортизація устаткування

419482 · 0,24 = 100676

Амортизація будівель та споруд

419482 · 0,08 =33559

Загальна амортизація

100676 + 33559 = 134235

5.2 Розрахунок чисельності робітників і фонду заробітної плати

Баланс часу роботи одного середньосписочного робітника

Фн = 254 днів

Фд = 216 днів

Дійсний фонд у годинах

Фд = 216 · 8 = 1728 год/рік

Таблиця 5.5 – Явочна чисельність робітників

Професія

За зміну

За добу

Апаратник дисольвера

2

4

Апаратник бісерного млина

2

4

Апаратник змішувача постановки на «тип»

2

4

Машиністи РУМ і вантажники

6

12

Разом

12

24

Облікова чисельність

Кпер = Фн / Фд = 254 / 216 = 1,17

Чобл = 24 · 1,17 = 26 чол. (основних робітників)

Таблиця 5.6 – Кількість допоміжних робітників

Допоміжні робітники

Кількість, чол.

Слюсар-ремонтник

4

Електромонтер

3

Газоелектрозварник

1

Наладчик

2

Водій навантажувача

2

Разом

12

Чобл = 12 · 1,17 = 14 чол.

5.3 Розрахунок РФОП основних і допоміжних робітників

Алгоритм розрахунку має форму таблиці

Фтар j = Чобл · τj · Фі

Фосн j =  Фтар · Ді = Фтар j; (1 + 0,12…0,25)

РФОПJ = Фосн j + Фдоп j = Фосн j; (1 + 0,35…0,4),

де Фтар j, Фосн j, Фдоп j, РФОПJ – відповідно тарифний та основний фонд заробітної плати, додатковий і річний фонд платні праці робітників, j – професії, грн., Чобл j – обліковий склад робітників j – професії, чол., τj – годинна тарифна ставка робітників j – професії, грн., Фі – ефективний річний фонд часу одного робітника j – професії, чол./рік.

Таблиця 5.7 – Річний фонд оплати праці основних і допоміжних працівників

найменування професії

ефективний фонд часу, год/рік.

облікова чисельність, чол.

часова тарифна ставка, грн./год.

тарифний фонд зарплатні, грн.

доплата до основного фонду, грн.

основна зарплатня, грн.

доповнена оплата праці, грн.

річний фонд оплати праці, грн.

1) Основні виробничі працівники

1728

Апаратник дисольвера

5

2,56

22118

3317,7

25436

10174

35610

Апаратник бісерного млина

4

2,56

17695

2654,3

20349

8140

28489

Апаратник змішувача постановки на «тип»

5

3,34

28858

4328,7

33187

13275

46462

Машиністи РУМ і вантажники

12

2,24

46449

6967,4

53416

21366

74782

Разом

26

115120

17268

132388

52955

185343

2) допоміжні робітники

1728

Слюсар-ремонтник

4

2,56

17695

2654,3

20349

8140

28489

Електромонтер

3

2,56

13275

1991

15262

6105

21367

Газоелектрозварник

2

2,56

8847

1327

10174

4070

14244

Наладчик

3

3,34

17315

2597

19912

7965

27877

Водій навантажувача

2

2,04

7050

1058

8108

3243

11351

Разом

14

64178

9627

73805

29523

103328

УСЬОГО

40

179298

24297

206193

82478

288671