Процес концентрування фосфорної кислоти методом екстракції, страница 14

Для забезпечення нормалізації параметрів мікроклімату передбачені наступні заходи: вентиляція та опалення в холодний період року. Відповідно до санітарних норм проектування промислових підприємств у щитових приміщеннях і прилягаючих до них тамбурам та коридорам вміст фосфорної кислоти в повітрі не повинен перевищувати 2 мг/м³, що досягається за рахунок загальнообмінної та приточно – витяжної вентиляції згідно СНиП 2.04-05-91*[12]. Крім того проводиться герметизація обладнання горлоїн ємностей та стиків апаратів і трубопроводів.

             7.1.4 Для операторної у світлий час доби використовується природне освітлення, у темний час-штучне. Природне освітлення бічне, двобічне, через бічні прорізи в зовнішніх стінах. Для штучного освітлення застосовується світильник вологозахищений ПДВ-1 з розсіювачем на дві люмінесцентні лампи згідно ДБН В.2.5-28-2006 [13]. Виконувані роботу відносяться до IV “в”. Джерелом світла-люмінесцентна лампа ЛД 80-4, тип освітлювача ПВЛМ 2х40. Коефіцієнт природного освітлення КПО (ен׀׀׀)=1,5%, Еmin=200 лк.

         7.1.5 Джерелами шуму є насоси і вентилятори. Так як робоче місце оператора в окремому приміщені, то рівень шуму відповідає припустимим нормам відповідно ГОСТ 12.1.003.-83*[14]. Припустимий рівень шуму не більше 80 дБА.

Якщо рівень шуму перевищує припустимий рівень, то проводять заходи щодо його нормалізації згідно ДСН 3.3.6.037-99[15]:

- застосування дистанційного керування процесами;

- звукоізоляції устаткування кожухами;

- використання демпфіруючих матеріалів

       7.1.6 Згідно з документом НАПБ А.0.01-1.01-95 [16] робоче приміщення по пожежній небезпечності відноситься до категорії В, а ступень вогнестійкості будівлі - II згідно ДБН В.1.1-7-02[17]. Згідно ПУЭ-87[18] робоче приміщення по ступеню небезпечності ураження електричним струмом відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою. Тому що є можливість доторкання металевих конструкцій споруд, які мають з’єднання з технологічними апаратами, а з іншого боку до металевих корпусів електрообладнання. Згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 [19] клас зон  П-II, П-II а.

      7.1.7 Системи протипожежного захисту. Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91*[20] та ДНАОП 0.01-1.01-95[21] пожежна безпека забезпечується системами запобігання пожежі і протипожежної безпеки, захисту, а також організаційно – технічними заходами.

Організаційно-технічні заходи:

         – обмежена кількості використання горючих речовин(фарба, мастила);

– протипожежні розриви між спорудами;

– періодичне очищення території;

– ізоляція матеріалів, що легко займаються;

Передбачено наявність внутрішнього водопроводу з пожежними кранами та зовнішнього для повідомлення про пожежу - електрична пожежна сигналізація та телефонний зв’язок. Для запобігання пожежі використовують первинні засоби пожежогасіння - повітряно-пінні вогнегасники ВПП-10- 1шт, вуглекислий вогнегасник ВВК-5 – 2шт, шухляда з піском.

     7.1.8 Охорона навколишнього середовища. В Україні надається останнім часом значна увага: розроблений і прийнятий до дії Закон України “Про охорону навколишнього середовища”[22].

Процес екстракції розчину фосфорної кислоти являє собою складні технологічні процеси, пов’язані з перетворенням сировини в різні стани із різними фізико-хімічними властивостями, а також з використанням різноманітної складності технологічного устаткування і допоміжних механізмів. У багатьох випадках ці процеси супроводжуються виділенням великої кількості шкідливих парів та газів і інших забруднень. При аварійних зупинках можливо порушення герметичності обладнання і забруднення виробничого приміщення парами фосфорної кислоти . Апарати екстракційної установки працюють під тиском, при розгерметизації розчин фосфорної кислоти та пари  з її вмістом витікають через нещільності в апаратах та комунікаціях з приміщення. Для запобігання потрапляння в повітря фосфорної кислоти разом з паром у екстракційних апаратах передбачені сепаратори, у яких відбувається відділення рідини від пари.

Значною мірою зменшення забруднення фосфорною кислотою відбувається за рахунок застосування автоматичного контролю й регулювання технологічного процесу.

ВИСНОВОК