Процес концентрування фосфорної кислоти методом екстракції, страница 12

     x − питома вартість 1 кВт/рік;

     8000 год – кількість робочих годин на рік;

     3600 сек − кількість секунд в 1 годині, звідси x – 1238 грн.

Тобто 1 кВт/рік коштуватимуть 1238 грн.

Вартість річної енергії, що піде на підігрів усіх холодних потоків буде дорівнювати :

,                                                                                   (6.1)

 де

 QHmin − теплова потужність для нагріву холодних потоків;

 Sr1 − вартість річної енергії для нагріву холодних потоків;

 х − кількість  енергії у МВт.

грн.

        Прийнято враховувати, що вартість енергії для охолодження коштує 10% від вартості енергії для нагріву, отже :

,                                                                             (6.2)

 де

 QСmin − теплова потужність для охолодження гарячих потоків;

 SХ1 − вартість річної енергії для охолодження гарячих потоків.

грн.

      Загальні  річні витрати на енергоносії складатимуть:

                                                                                      (6.3)

грн.

      Після розробки та впровадження пінч  –  технологій були отримані нові значення гарячих та холодних утиліт, 6.3 МВт та 9.2 МВт відповідно.

Зробимо перерахунок вартостей енергії згідно формул (6.1), (6.2):

грн.

грн.

      Загальні річні витрати на енергоносії складатимуть:

грн.

Розрахуємо суму економії за рік:

                                                                                                (6.4)

грн.

6.3 Розрахунок капітальних витрат підприємства

Склад капітальних вкладень підприємства:

 - витрати на розробку проекту;

 - витрати на придбання теплообмінників;

  - витрати на встановлення теплообмінників;

Для розрахунку капітальних витрат , ми скористуємося формулою

,                                                                                   (6.5)

де

Зоб - вартість теплообмінника (встановлення + придбання);

          А - загальна вартість встановлення ,стала  28800 грн.;

          SМ - площа теплообмінника;

Y- вартість квадратного метра , що залежить від величини площі [18];

Для площі теплообмінника:

до 3м2          –   3360 грн.;

3-5м2            –    3000 грн.;

більше 5м2  –   2700 грн.

    Данні по необхідним теплообмінникам наведені у таблиці 6.1

Таблиця 6.1 Специфікація необхідного  устаткування

Назва

Кількість, шт

Площа, м2

C3

1

42.0

C4

1

14.9

C5

1

5.0

HE1

2

32.2

HE2

2

49.6

HE4

1

2.7

Розрахуємо вартість кожного теплообмінника згідно формули (6.5):

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

Розрахуємо  загальну вартість теплообмінників:

                                         (6.6)

грн.

Капітальні витрати:

                                                                    (6.7)

грн.

6.4 Розрахунок річних експлуатаційних витрат

Розрахунок річних витрат при експлуатації системи проводиться по укрупнених нормативах в розрізі наступних складових:

1. Амортизація за  15% від суми капітальних витрат підприємства:

грн.

2. Витрати на ремонт ЗР – 10% від загальної вартості обладнання:

          грн.

         3. Інші витрати ЗIH – 5% від витрат на обладнання:

грн.

Загальна сума річних витрат експлуатації установки:

                                                                            (6.8)

 грн.

6.5 Фінансові результати впровадження системи і її економічна ефективність

Якщо при впровадженні  пінч  – системи не змінюється об'єм виробництва продукції і її ціна, то вся одержана річна економія витрат  (з урахуванням додаткових витрат по експлуатації пінч  –  системи) призводить до відповідного приросту річної суми балансового прибутку підприємства, що можна розглядати як основний фінансовий результат впровадження системи. Таким чином, річний приріст балансового прибутку підприємства:

                                                                               (6.9)

 грн.,

де

ΔS - сумарна річна економія витрат за рахунок всіх чинників;

  - річні витрати по експлуатації пінч технологій.

Оскільки балансовий прибуток оподатковується, для підприємства важливішим показником, що відображає результат впровадження пінч  – системи, буде річний приріст чистого прибутку: