Процес концентрування фосфорної кислоти методом екстракції, страница 13

                                  (6.10)

 грн.,

де

Нпр - податок на прибуток;

Пнп - процентна ставка податку (в даний час складає 25%).

Річний приріст чистого прибутку, як остаточний фінансовий результат впровадження пінч  –  системи, є річним економічним ефектом від впровадження системи автоматизації хіміко-технологічного процесу.

Основний показник економічної ефективності розробленої пінч – системи  –  термін окупності капітальних витрат, що показує, за скільки років разові капітальні вкладення окупляться за рахунок щорічного приросту чистого прибутку підприємства:

                                                                                                                        (6.11)

[років]

Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень показує, скільки гривень чистого прибутку щорічно приносить кожна гривня, вкладена у пінч  –  систему :

(6.12)

                                   грн./грн.

Таблиця 6.2 – Основні техніко-економічні показники

Найменування

Значення

1. Витрати на устаткування, грн

849822

2. Витрати на проектування, грн

200000

3. Сума капітальних витрат, грн

1048922

4. Річні експлуатаційні витрати, грн

284946

5. Річна економія витрат, грн

4981712

6. Приріст балансового прибутку підприємства, грн

4696766

7. Приріст чистого прибутку підприємства, грн

3522574

8. Термін окупності капітальних витрат підприємства

0,3

9. Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

3,3

Висновок: Отримані значення техніко-економічних показників говорять про те, що впровадження пінч-інтеграції до технологічного процесу   економічно доцільне.

7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1 Загальна характеристика умов технологічного процесу

7.1.1Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, організаційно-технічних заходів та засобів, що направлені на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці [7].

Задача охорони праці полягає в тому, щоб звести до мінімуму імовірність травм і професійних захворювань з одночасним забезпеченням

комфорту при максимальній продуктивності праці.

Робота екстракційної установки пов’язана з роботою апаратів, що мають підвищену температуру.

7.1.2 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що виникають в процесі екстракції фосфорної кислоти приведені у таблиці 7.1 за ГОСТ 12.0.003-74*[8].

Таблиця 7.1-Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів та їх джерела.

Небезпечні(шкідливі) виробничі фактори

Джерела виникнення

Механічні

Рушійні частини машин і механізмів

(насоси, транспортери)

Підвищений рівень напруги, 220, 380 В

Електродвигуни апаратів, щит

управління

Підвищений рівень шуму>80 дБА

Насоси, транспортери, вентиляційні

установки

Несприятливий

Мiкроклімат підвищена температура матеріалу та поверхні обладнання)

Паропроводи, теплообмінники, ежектори, скрубери

Фосфорна кислота і її розчини не токсичні (клас небезпечності-3) [9]. Але при попаданні на шкіру і слизові оболонки виникають подразнення, а при тривалому впливі виникають дерматичні захворювання. Джерелом розчина можуть бути накопичувальні ємності і негерметичні стики обладнання, з яких пара, що містить кислоту потрапляє у повітря. При висиханні розчину утворюється суха гігроскопічна речовина.

          7.1.3  Метрологічні умови, вибрані відносно вимогам                       ГОСТ 12.1.005-88 [10] та ДСН 3.36.042-99 [11] з урахуванням категорії робіт по енерговитратам, при виконанні відповідних технологічних операцій та періоду року. Обираємо оптимальні параметри мікроклімату, які приведенні у таблиці 7.2

Таблиця 7.2-Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія роботи

Період року

Температура, °С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с(не більше)

Легка 1а

Холодний

18-20

40-60

0,2

Теплий

21-23

40-60

0,3