Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Деталі машин”, страница 10

При розрахунку на зріз допустиме поперечне навантаження, Н:

F=[t]pdc2i/4, де [t] – допустиме напруження зрізу при статичному навантаженні, [t]=0,4sт, а при змінному – (0,2…0,3) sт; dc – діаметр стержня болта в загрозливому перерізі; і – кількість площин стику.

Теоретична частина

Різьба – поверхня, утворена при гвинтовому русі плоского контуру по циліндричній або конічній поверхні. Права різьба – різьба, утворена контуром, який обертається за годинниковою стрілкою і рухається вздовж осі в напрямку від спостерігача. Ліва різьба – різьба, утворена контуром, який обертається проти годинникової стрілки і рухається вздовж осі в напрямку від спостерігача.

Метрична різьба – (ГОСТ- 8724-81) є основною трикутною різьбою, прийнятою в нашій країні. Вона характеризується кутом профілю a =60 (рис.7.2), зрізом по прямій вершин профілю різьби гвинта на відстані Н/8  і вершин профілю гайки на відстані Н/8 від вершин вихідного трикутника різьби. Профіль западин не регламентується, але у гвинта переважно заокруглений.

Рис.7.2. Різьба метрична (СТ СЭВ 180-75)

Метричні різьби розподіляють на різьби з крупним і дрібним кроком.

Застосування дрібних різьб полегшує стопоріння, дозволяє зменшити перепади діаметрів валів. Різьба із крупним кроком позначається літерою М і номінальним діаметром: наприклад, М16, М32 (табл. 7.3).

Таблиця 7.3. – Номінальні діаметри і кроки метричної різьби ( ГОСТ 8724-81)

Номінальний

діаметр різьби  d, мм

Kрок різьби, мм

1-й ряд

2-й ряд

Крупні

Дрібні

3

0,5

0,35

3,5

0,6

0,35

4

0,7

0,5

4,5

0,75

0,5

5

0,8

0,5

6

1

0,75

0,5

8

1,25

1

0,75

0,5

10

1,5

1,25

1

0,75

0,5

12

1,75

1,5

1,25

1

0,75

0,5

16

14

2

1,5

1

0,75

0,5

20

18, 22

2,5

2

1,5

1

0,75

0,5

24

27

3

2

1,5

1

0,75

30

33

3,5

3

2

1,5

1

0,75

36

39

4

3

2

1,5

1

42

45

4,5

4

3

2

1,5

1

48

52

5

4

3

2

1,5

1

Різьба з дрібним кроком позначається так саме, тільки додатково вказується величина кроку, наприклад: М10´0,75.

Для лівої різьби після умовного позначення ставлять літери LH, наприклад: М10 LH; М36´1,5LH.

Трубна циліндрична різьба (ГОСТ 6357-81) має трикутний профіль з заокругленими вершинами і западинами (рис.7.3). Застосовується для з’єднання труб, арматури трубопроводів. Використовується в діапазоні 1/8"…6"; з’єднання труб, більших за 6", здійснюється зварюванням.

Рис.7.3. Різьба трубна циліндрична (ГОСТ 6357-83)

Таблиця 7.4. – Розміри трубної циліндричної різьби (ГОСТ 6357-83)