Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Деталі машин”, страница 7

За допомогою навантажувального пристрою, що складається зі скоби 2 і болта 3, установлених на зовнішній поверхні корпуса головки, середні підшипники через динамометр піджимаються до вала.

При цьому реактивні зусилля одночасно навантажують два крайніх підшипники. Виникаючий у підшипниках момент тертя хоче затягти корпус головки і з ним обойму двох середніх підшипників. Закріплений на корпусі головки маятник із вантажем 12 утримує корпус від обертання й відхиляється на деякий кут залежно від величини моменту сил тертя в підшипниках.

Стрілка, закріплена на маятнику по шкалі, протарованій у кілограм –сантиметрах, показує величину моменту сил тертя в підшипниках.

Змащувальний пристрій складається з циліндра і поршня. Пересуванням поршня можна змінити рівень мастила в підшипниках.

Параметри випробовуваних підшипників наведені у таблиці 5.1.

Визначення моменту сил тертя. Встановити на консоль установки показану викладачем головку з випробовуваними підшипниками. Початковий відлік моменту тертя проводиться без навантаження, тобто установити показання  мікрометричної головки на нуль.

Поліпшити нульове показання моменту сил опору за шкалою установки, установити задану викладачем частоту обертання вала, включити установку і дати їй попрацювати протягом  декількох хвилин для стабілізації тертя в підшипнику.

1.  Вимірювання моменту сил тертя  залежно від навантаження

Після стабілізації тертя в підшипнику записати в табл. 5.2 значення моменту сил тертя на шкалі при нульовому навантаженні. Навантажувати  підшипниковий вузол вала за допомогою гвинта до необхідного зусилля.

Таблиця 5.2 – Дослідження моменту сил тертя залежно від навантаження

Номер досліду

Радіальна сила, кН

Переміщення стрілки індикатора, мм

Момент тертя, Н×м

Частота обертання, об/хв

1

0

0

2

2,5

0,36

3

5,0

0,7

4

7,5

1,05

5

10

1,4

Побудувати графік експериментальної залежності моменту сил тертя від радіального навантаження на підшипник.

2.  Вимірювання моменту сил тертя  залежно від частоти обертання

Встановити показане викладачем навантаження на підшипнику. Перестановкою паса на шківах установити мінімальну частоту обертання вала. Включити електродвигун і записати значення моменту сил тертя в таблицю. Повторити виміри при інших частотах обертання.

Побудувати графік експериментальної залежності моменту сил тертя від частоти обертання внутрішнього кільця.

3. Вимірювання моменту сил тертя залежно від рівня мастила

За допомогою поршневого насоса встановити такі рівні мастила в корпусі підшипника по точках:

1 – нижня  кулька торкнулася мастила;

2 – половина нижньої кульки в мастилі;

3 – нижня  кулька цілком в мастилі;

4 – половина підшипника в мастилі.

На кожному рівні мастила при постійному, заданому викладачем радіальному навантаженні включити електродвигун і вимірювати момент сил тертя (отримані дані записати в таблицю).

Побудувати графік експериментальної залежності моменту сил тертя від точок рівня мастила.

4. Розрахувати зведений коефіцієнт тертя для трьох точок (по одній будь-якій точці на кожній кривій на графіку).

У лабораторній установці одночасно випробовують 4 підшипники, навантаження на кожний підшипник F = Fr / 2.

Коефіцієнт тертя для лабораторної установки визначають за формулою

Зробити висновок окремо по залежностях 1, 2, 3 і загальний висновок про ступінь впливу на момент сил тертя перерахованих чинників.

Контрольні запитання

1.  Із яких матеріалів виготовляють деталі підшипників кочення?

2.  Які бувають класи точності підшипників кочення? Чим характеризуються  ці  класи  точності?

3.  Від чого залежить вибір посадки підшипників кочення на вали та у гнізда корпусів опор?