Конічні зубчасті передачі. Пасові передачі. Улаштування пасових передач. Види привідних пасів, страница 6

 - товщина ременя, мм;

 - окружне зусилля, Н, ;

 - допустиме корисне напруження, що відповідає умовам роботи передачі, що розраховується,

;

 - коефіцієнт, що враховує кут обхвату,

;

 - коефіцієнт, що враховує швидкість пасу,

;

 - коефіцієнт режиму роботи пасової передачі (якщо робоче навантаження постійне, ; при незначних їх коливаннях ; при значних коливаннях ; при дуже нерівномірному навантаженні );

 - коефіцієнт, що залежить від роду передачі і кута нахилу її до горизонту, значення  приведенні у таблиці 11.3.

Таблиця 11.3  Значення коефіцієнта

За знайденими значеннями  визначають ширину пасу і округляють до стандартного значення.

11.3.2  Розрахунки клинопасової передачі

1. Вибрати за заданою потужністю підходящий профіль ременя (табл. 11.4).

2.  Визначити передаточне відношення

.

3. Вибрати розрахунковий діаметр меншого шківа (див. табл.   11.1). Для збільшення терміну служби пасу необхідно вибирати   великі діаметри шківів, з огляду на конструктивні особливості передачі і межі швидкості ременя, що рекомендуються 15-25 м/с. Значення    швидкості нижче 5 і більше 30 м/с, а також діаметри шківів менше   мінімальних значень, приведених у таблиці, приймати не слід, тобто     повинно  бути

м/с; .

4.  Визначити діаметр більшого (веденого) шківа за формулою

, де    - коефіцієнт, що враховує ковзання ременя, .

Розрахунковий діаметр  варто округлити до стандартних значень за ГОСТ (див. табл. 11.1).

Таблиця 11.4  Перетин пасу у залежності від потужності і швидкості

5.   Визначити розрахункову довжину ременя за формулою

.

За обчисленою в такий спосіб довжиною L вибирають за ГОСТом стандартну довжину ременя Lo і уточнюють міжцентрову відстань

, де

; .

6.   Визначити   окружне   зусилля

.

7.   Визначити  число  ременів

.

де    -  корисне напруження, що допускається, МПа;

 - площа поперечного перетину ременя обраного профілю.

Корисне допустиме напруження вибирається на підставі дослідів по визначенню тягової здатності клинопасової передачі і пов'язане з приведеним корисним допустимим напруженням , обраним за табл. 11.5, наступним співвідношенням:

, де    - поправочний коефіцієнт, що враховує вплив кута обхвату:

, рад   …………………………    3,14    2,95    2,8      2,6     2,44

   ………………………………   І          0,98    0,96    0,93   0,9

, рад   …………………………    2,25    2,1      1,9      1,73    1,57

,              ………………………………   0,87    0,83    0,79    0,74    0,68

 - поправочний коефіцієнт, що враховує вплив швидкості:

,м/с  ………………  1        5        10       15       20       25       30

  ………………….1,05   1,04    1         0,94   0,85     0,74    0,60

 - коефіцієнт  режиму  роботи:

Характер установки                                                                             

Генератори, вентилятори, легені швидкохідні верстати, стрічкові транспортери й інші машини з плавним ненаголошеним ходом                    1,0

Машини, розраховані на легкі поштовхи (токарні, свердлильні верстати, торцеві пилки)                                                                                              0,9

Важкі лісопильні установки, стругальні верстати, насоси                             0,8

Машини, що працюють із грубими поштовхами

(дробарки, млини)                                                                               0,75

Екскаватори, преси, корчувальні машини                                                       0,7

Число ременів  не повинне перевищувати 8-12; у противному випадку варто перейти на більший перетин ременя.

Обмеження числа ременів пояснюється тим, що при великому їхньому числі важко розраховувати на рівномірність розподілу навантаження між ними внаслідок коливань фактичних довжин ременів і відхилень у розмірах окремих канавок шківів.