Конічні зубчасті передачі. Пасові передачі. Улаштування пасових передач. Види привідних пасів, страница 5

Передача клиновими ременями (рис. 11.5) має наступні переваги в порівнянні з плоскопасовими передачами:

  можливість здійснення більш високих передатних відносин (до 7 і навіть до 10);

  можливість застосування при малих міжцентрових відстанях а, якщо у випадку плоскопасової передачі , то в клинопасовій передачі ;

  надійність роботи при будь-якому розташуванні передачі і навіть при вертикально розташованих валах;

  можливість однією передачею здійснювати обертання декількох ведених валів без застосування натяжних роликів.

  можливість створення передачі з безступінчастим регулюванням кутової швидкості веденого валу;

  велика плавність роботи за рахунок відсутності скріплень ременів;

  компактність передачі, що дозволяє більш просто здійснити її огородження;

  збереження працездатності при обриві одного з ременів.

Рис. 11.5 Клинопасова передача

Ряд достоїнств клинопасової передачі обумовлений виникненням на клинчастих поверхнях ременя (шківа) сил тертя, більших, ніж у плоскопасовій передачі при тім же натязі. У даний час клинопасова передача має найбільше широке розповсюдження після зубчастих передач.

Розміри клинових ременів приймають за ГОСТ 1284-68 семи перетинів (О, А, Б, В, Г, Д, Е) у виді нескінченних кілець. Кут профілю  (рис. 11.4) дорівнює 40°. Діаметри шківів для клинопасової передачі вибираються за табл. 11.1.

Таблиця 11.1 Діаметри шківів для клинових ременів

Правильно встановлений ремінь повинний щільно прилягати до бічних граней жолоба шківа, не видаючись за межі ободу і не торкаючись дна жолоба (рис. 11.6).

Рис. 11.6  Правильність встановлення пасу у жолоб

Для більш зручного надягання і зняття ременя, а також для регулювання його натягу (у міру витяжки) один шків установлюють так,  щоб він мав можливість переміщатися перпендикулярно до осі  валу.

11.3   Розрахунки пасових передач

11.3.1 Розрахунки плоскопасової передачі

Розрахунок пасової  передачі ведеться в такій послідовності:

1. Вибирають тип ременя (у залежності від умов роботи).

2. Визначають   діаметр меншого шківа в міліметрах за емпіричною   формулою

, де  - потужність на валу меншого шківа, Вт.

3.  Діаметр веденого шківа

.

Отримані діаметри шківів округляють до найближчих більших значень за ГОСТом.

4.  Товщину пасу  знаходять, враховуючи нерівність

, звідки

.

Відношення  визначає згинаючої напруження у пасі, що з'являються при обгинанні малого шківа. При малих значеннях цього відношення різко скорочується довговічність ременя, тому  обмежують значеннями, приведеними у таблиці 11.2.

Отриману товщину ременя округляють до стандартних значень.

5.  Швидкість пасу (м/с)

 .

Бажано, щоб  м/с. При меншій швидкості варто збільшити діаметри шківів.

Таблиця 11.2 Мінімальне відношення  і приведені корисні напруження  для плоских пасів при різних значеннях  

Тип пасу

Мінімальне допустиме відношення

Приведенні корисні напруження, МПа, при

Шкіряний

25

1,7

1,9

2,1

2,4

23,6

Подовження табл.. 11.2

Прорезинений

Бавовняний

Вовняний тканий

30

25

20

-

1,5

1,2

2,0

1,6

1,3

2,1

1,7

1,5

2,2

1,8

1,6

2,2

1,9

1,7

6.  Міжцентрова відстань (м)

, або

7.  Довжина пасу визначається за наступною формулою:

.

8.  Кут обхвату  пасом малого шківа

.

Значення  повинне бути не менше ; якщо ця умова не виконується, слід збільшити міжцентрову відстань.

9. У залежності від фактичного відношення  вибирають приведене корисне напруження (див. табл. 11.2).

10.  Потрібна площа поперечного перетину ременя

, де    - ширина ременя, мм;