Конічні зубчасті передачі. Пасові передачі. Улаштування пасових передач. Види привідних пасів, страница 3

              ТЕМА 11

              ПАСОВІ ПЕРЕДАЧІ


Вивчивши цю тему, студент повинен знати:

  загальні відомості про пасові  передачі;

  призначення пасових  передач;

  кінематичні та силові співвідношення;

  види привідних пасів;

  методи розрахунків пасових передач

На основі набутих знань, студент повинен вміти:

  проводити розрахунки пасових передач;

  виконувати підбір пасових передач;

  виконувати креслення шківів плоскоремінної та клиноремінної передачі;

  правильно підбирати необхідні паси

План (логіка викладення і засвоєння матеріалу)

  1. Улаштування пасових передач. Види привідних пасів
  2. Кінематичні та силові співвідношення у пасових передачах
  3. Розрахунки пасових передач
  4. Передачі з зубчастим пасом

Ключові терміни та поняття

  плоский пас

  клиновий пас

  круглий пас

  зубчастий пас

  коефіцієнт ковзання

  тягова здатність

  кут обхвату

  довжина пасу

Рекомендована література:

  1. Иванов М.И., Финогенов В.А. Детали машин – 7-е узд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002
  2. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1982
  3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. – М.: Высш.шк., 2001

11.1  Улаштування пасових передач. Види привідних пасів

Передачу обертального руху з одного вала на іншій при значних відстанях між ними можна здійснити гнучким зв'язком, використовуючи силу тертя між поверхнею шківа і гнучким тілом. Гнучким зв'язком служать ремені (паси).. У залежності від форми поперечного переріза ременя (рис. 11.1) передачі поділяються   на  плоскоремінну,   клиноремінну,   круглоремінну.

Рис. 11.1  Види пасових передач

Останнім часом  усе більше застосовуються передачі з монолітними поліклиновими ременями (рис. 1.11, а) і передачі зубчасто-ремінні   (рис. 11.1, б).

Пасова передача (рис. 11.2) складається з двох коліс (ведучого і веденого), що називаються шківами, і нескінченного ременя, що охоплює їх. Ведучий шків, що обертається, завдяки силі тертя захоплює за собою ремінь, а останній по тій же причині змушує обертатися ведений шків. Сила тертя на поверхнях зіткнення шківів і ременя виникає при відповідному притисненні ременя до ободів шківів, тобто  при натягу ременя.

При застосуванні плоских ременів можливе здійснення передач з великими міжцентровими відстанями (до 15 м, а у виняткових випадках навіть більше). Плоскі ремені виготовляють шкіряними, бавовняними цілотканними і шитими, прогумованими, бавовняними, шовковими і із синтетичного волокна, а клинові - кордотканевими і кордошнуровими.

Шкіряні ремені бувають одинарними і подвійними.

Найбільше поширення одержали плоскі приводні гумовотканинові ремені (ОСТ 380598-76). Ці ремені складаються з декількох шарів спеціальної бавовняної тканини - прокладок, зв'язаних вулканізованою гумою. Тканина передає навантаження, а гума охороняє тканину від ушкоджень і підвищує коефіцієнт тертя між ременем і ободом шківа.

Бавовняні цільнотканні ремені, просочені спеціальним складом, що збільшує термін їхньої роботи (ГОСТ 6982-75) використовують при малих  і середніх  потужностях.

Рис. 11.2  Пасова передача

Передачі плоскими ременями бувають з постійною (незмінною) і з перемінною (регульованою) міжцентровою відстанню. У першому випадку для підтримки необхідного натягу або періодично перешивають ремінь у міру його витяжки (прості передачі) з таким розрахунком,   щоб при одяганні ременя на шківи створювався попередній натяг, або вводять додаткові шківи, що здійснюють натиск на ремінь (передача з натяжним роликом).

До достоїнств  плоскопасової  передачі  відносяться:

  простота і низька вартість конструкції;