Конічні зубчасті передачі. Пасові передачі. Улаштування пасових передач. Види привідних пасів, страница 2

З різних типів конічних коліс з непрямими зубцями на практиці отримали розповсюдження колеса з косими або тангенціальними зубцями і колеса з круговими зубцями.

Тангенціальний зуб направлений по дотичній до деякої уявної окружності і складає з утворюючою конуса кут .

 Круговий зуб розміщується по дузі окружності , по якій рухається інструмент при нарізанні зубців. Кут нахилу кругового зубця – перемінний. За розрахунковий кут приймають кут на окружності середнього діаметру колеса, як кут між дотичною до окружності і утворюючою конуса у даній точці. Для коліс з тангенціальним зубом  і  для коліс з круговим зубом.

10.3  Передачі з зачепленням Новикова. Гепоїдні передачі

У 1954 р. в Росії М.Л. Новиковим було розроблене зубчасте зачеплення з круговим профілем зубців. Маючи ряд позитивних якостей і в першу чергу підвищеною навантажувальною здатністю, передачі Новикова отримали широке застосування.

Основне достоїнство передачі Новикова – підвищена навантажувальна здатність за контактною міцністю. При  вона приблизно у 1,5…1,7 рази більше, ніж у аналогічної за розмірами і матеріалу евольвент ній косозубій передачі.

Недоліки – підвищена чутливість до зміни міжосьової відстані; порівняно складний контур інструменту; деяке зниження зламної міцності у порівнянні з евольвентним профілем.

Колеса передачі Новикова нарізають зазвичай без зміщення:

Без урахування деформацій і прироблення контакт зубців у передачі Новикова здійснюється у точці, а не по лінії, як у евольвентних передачах. Однак під навантаженням контакт відбувається не у точці, а по плямі. Контакт у точці, а не лінійний, призводить до зниження зламної міцності.

Точковий контакт робить передачі Новикова менш чуттєвими до перекосів, ніж передачі з лінійним контактом. Але вони більш чуттєві до зміни міжосьової відстані. Таким чином, основним критерієм працездатності і розрахунку передач Новикова є міцність за контактними напруженнями та напруженнями згину.

Способи підвищення міцності:

  збільшення числа плям контакту;

  збільшення площі плям контакту;

  застосування коліс з малим числом зубців.

Для передач Новикова застосовують ті ж самі матеріали, що і для евольвентних. Найбільш поширенні матеріали з твердістю робочих поверхонь .

Зубчасті передачі з осями, що перехрещуються.

До цього типу передач належать гвинтові та гепоїдні передачі.

Основним недоліком цих передач є підвищене ковзання у зачепленні і пов’язані з цим підвищене зношення і схильність до заїдання.

Гвинтова передача здійснюється циліндричними косозубими колесами. При перехресному розташуванні осей валів початкові циліндри коліс дотикаються у точці, тому у зачеплені зубці мають точковий контакт. Точковий контакт і ковзання призводить до швидкого зношування і заїданню навіть при незначних навантаженнях. Тому гвинтові передачі застосовують головним чином у приладах, у силових передачах їх замінюють черв’ячними.

Гепоїдна передача виконується конічними колесами з косим або криволінійним зубом. На відміну від гвинтових передач, гепоїдні можуть бути виконані з лінійним контактом зубців. Тому вони мають підвищену навантажувальну здатність. На практиці, заїдання, пов’язане з ковзанням, усувається застосуванням змащувальних матеріалів.

Недоліком гепоїдних передач є підвищена вимога до точності виготовлення і монтажу. Гепоїдні передачі застосовують головним чином в автотракторному та текстильному машинобудуванні.

Питання для самоперевірки

  1. З’ясуйте, як профілюються зубці конічних зубчастих коліс
  2. Поясніть, що таке максимальний і середній модуль
  3. Перелічить достоїнства та недоліки конічних зубчастих передач
  4. З’ясуйте достоїнства та недоліки передач з зачепленням Новикова
  5. Перелічить види передач з перехрещеними осями