Механічні і електромагнітні коливання. Змінний струм, страница 9

135. У колі змінного струму частотою 50Гц знаходяться послідовно з’єднані резистори на 8,0Ом і котушка, які разом чинять опір 10Ом. Яким буде повний опір цього з’єднання, якщо частота струму дорівнюватиме 250Гц.

136. Сила струму в ділянці кола змінюється за законом = 0,8cos100pt. На яку напругу повинен бути розрахований конденсатор ємністю 5мкФ, ввімкнений у це коло, щоб не було пробою?

137. У коло змінного струму з частотою 50Гц і напругою 220В увімкнули послідовно котушку з індуктивністю 0,50Гн і активним опором 50Ом та конденсатор. Яку ємність повинен мати конденсатор, щоб у даному колі настав резонанс напруг? Знайти діюче значення сили струму при цьому.

138. Первинна обмотка знижувального трансформатора з коефіцієнтом трансформації 11 увімкнена в мережу з напругою 220В. До вторинної обмотки, що має опір 1,2Ом, приєднано нагрівальний елемент, який споживає струм 4,0А. Нехтуючи втратами, визначити масу льоду, що його можна за 50хв перетворити у воду при 150С, якщо початкова температура льоду – 100С,а теплоємність посуду 4,8Дж/К.

139. Яким повинен бути опір ЛЕП, по якій передається потужність 1,5·105Вт, щоб при силі струму 10А втрати на нагрівання провідників не перевищували 2%?

140. Коливальний контур складається з котушки і конденсатора ємністю 2,5·10-8Ф. Напруга на пластинах конденсатора змінюється за законом V0cos104pt. Знайти індуктивність котушки, період електромагнітних коливань у контурі та довжину хвилі, на яку резонує контур.

141. Сила струму в коливальному контурі змінюється за законом I0cos157·105t. Визначити ємність контуру і дожину хвилі, на яку він резонує, якщо індуктивність котушки становить 4·10-2Гн.

142. Контур радіоприймача настроєно на хвилю довжиною 200м. Як потрібно змінити індуктивність котушки коливального контуру, щоб настроїти приймач на радіостанцію, що працює на частоті 600кГц? Електроємність контуру залишається сталою.

143. Радіолокатор працює на хвилі довжиною 20см і дає 5000 імпульсів за секунду тривалістю 2·10-8с кожний. Скільки коливань становить один імпульс і яка дальність дії радіолокатора?

144. Скільки електромагнітних коливань високої частоти  з довжиною хвилі 375м відбувається протягом одного періоду звуку з частотою 500Гц, який вимовляється перед мікрофоном передавальної станції?

145. Конденсатор, ємнісний опір якого 500Ом, з’єднано послідовно з дроселем, що має активний опір 50Ом. Знайти індуктивність дроселя і спад напруги на реактивних опорах, якщо при вмиканні з’єднання в мережу змінного струму з напругою 220В у колі виникає резонанс. Яка кількість теплоти при цьому виділяється за 10хв?

146. Первинну обмотку знижувального трансформатора, що має 2,4·104 витків, ввімкнено у мережу з напругою 220В. До вторинної обмотки, що має опір 0,35Ом, приєднано електрокип’ятильник, який споживає струм 2,5А. Яку кількість витків має вторинна обмотка трансформатора, якщо за 30хв кип’ятильник нагріває 200г води до кипіння і 13г води перетворює в пар? ККД кип’ятильника 80%.

147. На вертикально і горизонтально відхиляючі пластини осцилографу подані напруги Vy = asinwt та Vx = bsinwt. Визначити  траєкторію променя на екрані осцилографу.

148. На вертикально і горизонтально відхиляючі пластини осцилографу подані напруги Vy = asinwt та Vx = bsin2wt. Визначити  траєкторію променя на екрані осцилографу.

149. В якому діапазоні може працювати радіоприймач, коливальний контур якого складається із індуктивності L = 4·10-3Гн та змінної ємності С = 40¸1000пФ?

150. Як та яку індуктивність L і ємність C треба під’єднати до опору = 20кОм, щоб струм через індуктивність IL та ємність IС був в 10 разів більший загального струму I0? Частота змінної напруги n= 50Гц.

ІІ семестр

Індивідуальне завдання № 4