Механічні і електромагнітні коливання. Змінний струм, страница 6

81. Латунний циліндричний стержень, закріплений посередині, має довжину 1м. При терті виникають поздовжні коливання, основна частота яких 1740Гц. Визначити швидкість звуку в стержні; модуль  пружності латуні.

82. Між полюсами електромагніту натягнута струна довжиною l = 1м і діаметром d = 1мм. По струні пропускають змінний струм частотою n = 50Гц. При натягові струни силою F = 2,8H на ній установлюються п’ять напівхвиль. Визначити густину матеріалу струни.

83. Підводний човен, рухаючись зі швидкістю V = 15м/с, посилає ультразвуковий сигнал частотою 40кГц по напрямку руху. Сигнал відбившись у воді від нерухомої перешкоди, повертається назад. Визначити різницю частот посланого і прийнятого сигналу.

84. Електропоїзд проходить мимо спостерігача зі швидкістю V = 15км/год і дає гудок, частота якого n = 300Гц. Температура повітря 180С. Визначити скачок частоти, який сприймає спостерігач.

85. Два човна рухаються назустріч один одному. З першого човна, що рухається зі швидкістю V = 10 м/с, посилається ультразвуковий сигнал частотою n1 = 50 кГц, який поширюється у воді. Сигнал після відбиття від другого човна приймається на першому човні з частотою n2 = 52кГц. Визначити швидкість руху другого човна.

86. Змінний струм, що випрямляється  приладом, що пропускає струм тільки одну половину періоду, проходить протягом 10 хв, через розчин мідного купоросу. На електроді виділяється 200 мг міді. Яка амплітуда струму?

87. В коло змінного струму (n = 50 кГц) з діючою напругою 127В включені паралельно конденсатор ємністю 24 мкФ та дросель індуктивністю 0,6 Гн і активним опором 100 Ом. Визначити діюче значення струму, що підводиться до даної дільниці кола.

88. В коло змінного струму з діючою напругою U = 220В (n = 50Гц) під’єднані послідовно конденсатор ємністю 18мкФ, активний опір 10Ом та дросель індуктивністю 0,6 Гн, на якому напруга випереджує струм на кут a = 600. Визначити потужність, яка виділяється на кожному із елементів.

89.В коло змінного струму з діючою напругою U = 220В (n= 50Гц) включені послідовно конденсатор ємністю С = 18мкФ, активний опір R = 10Ом та дросель індуктивністю L = 0,6Гн, на якому напруга випереджує струм на кут a = 600. Визначити: а) потужність, що виділяється в усьому колі, б) коефіцієнт потужності для всього кола.

90. Дільниця кола складається із паралельно з’єднаних котушки індуктивністю 1,0Гн та активним опором 102Ом і конденсатора ємністю 4мкФ. Визначити еквівалентний опір дільниці. Частота напруги, що подається на дільницю 50Гц.

91. В мережу з напругою 127В (частота 50Гц) паралельно з’єднані котушка з активним опором 10Ом та індуктивністю 1Гн і конденсатор. Визначити ємність конденсатора при резонансі.

92. В мережу з напругою U = 127В (n1 = 50Гц) паралельно включені котушка з активним опором R = 10Ом та індуктивністю L = 1Гн і конденсатор. Чому дорівнює при резонансі загальний струм, струм через конденсатор і струм через котушку?

93. Яку потужність споживає контур з активним опором 0,23Ом при підтримці в ньому незатухаючих коливань з амплітудою струму Im = 0,04A ?

94. Визначити логарифмічний декремент затухання контуру з ємністю C = 2·103пФ та індуктивністю L = 1,5·10-4Гн, якщо при підтримці в цьому контурі незатухаючих коливань з максимальною напругою Um = 0,9В потрібна потужність P = 10-6Вт.

95. Визначити час існування електромагнітних коливань зверхвисокої частоти (n = 1010Гц) в резонаторі, добротність якого = 5·104.

96. Добротність коливального контуру Q = 10. Визначити, на скільки відсотків відрізняється частота затухаючих коливань w від частоти власних коливань w0 ?

97. Визначити повний опір і cosj для кола змінного струму, яке складається з активного опору R = 8Ом, індуктивного Xl = 20Ом і ємкісного Xс = 26Ом.

98. В яких межах повинна змінюватись ємність коливального контуру, щоб він міг бути настроєним на довжини хвиль у діапазоні від 400м до 1км ? Індуктивність контуру L = 2·10-4Гн.