Механічні і електромагнітні коливання. Змінний струм, страница 3

36.  Радіолокатор працює на довжині хвилі  = 20см і дає п = 5000 імпульсів за секунду, причому тривалість кожного імпульсу  t1 = 0,02мкс. Скільки коливань міститься в одному імпульсі і яка найбільша глибина розвідки локатора?

37.  Коливальний контур складається з індуктивності і двох паралельно з´єднаних конденсаторів ємністю по С = 4·10-11Ф. Після того як ці конденсатори з´єднані послідовно, резонансна частота контуру змінилася на = 2·106Гц. Знайти індуктивність контуру.

38.  Коливальний контур з конденсатором ємністюС1 =10-6Ф настроєно на частоту  = 400Гц. Якою буде резонансна частота коливального контуру, якщо в нього включити конденсатор ємністю С2 = 2·10-6Ф послідовно з першим конденсатором?

39.  Коливальний контур генератора, що складається з котушки індуктивності та конденсатора ємності С1, випромінює електромагнітну хвилю довжиною  = 30м. Якщо паралельно конденсатору С1 під´єднати конденсатор ємності С2 = 3·10-9Ф, то довжина випромінюваної контуром хвилі стане  = 60м. Визначити ємність С1 коливального контуру.

40.  Коливальний контур складається з котушки індуктивності і конденсатора, який становить собою три металеві пластини площею s = 10см2 кожна, розділені діелектриком товщиною d = 1 мм з діелектричною проникністю  = 4. Пластини конденсатора з´єднані з контуром так, як показано на рисунку. При якому значенні індуктивності котушки L контур буде настроєний на довжину хвилі  = 2,5 км?

41.  Автотрансформатор має обмотку з п = 440 витків. До обмотки, яка має п1 = 40 витків, під´єднано споживач опором R = 120Ом. При якій амплітудній напрузі в первинній обмотці споживач може дістати потужність N = 120Вт? Втратами в обмотці і в трансформаторі знехтувати.

42.  Соленоїд, що має коефіцієнт самоіндукції L = 0,3Гн і опір = 10Ом, вмикається в коло змінного струму(= 50Гц) з ефективною напругою  U = 120В. Визначити амплітуду сили струму І, зсув фаз  між струмом і напругою в колі та виділену потужність Р.

43.  Електрична лампочка з опором R = 70Ом і котушка з активним опором RL = 12Ом і індуктивним опором XL = 16Ом сполучені паралельно і ввімкнені в мережу змінного струму з напругою = 120В. Визначити силу струму в підвідних провідниках і кут зсуву фаз між струмом і напругою в мережі.

44.  Сила струму в колі з опором R = 10Ом змінюється за законом . У момент часу  миттєве значення струму І =1А. Визначити амплітуду сили струму і кількість теплоти, що виділяється за  = 1хв.

45.  У коло змінного струму частотою  = 50Гц послідовно з резистором включають спочатку індуктивність L = 0,4Гн, а потім ємність С = 5мкФ. Визначити опір резистора, якщо відношення амплітуди значень струмів, що проходять через резистор у першому і в другому випадках, дорівнює .

46.  Змінний струм, випрямлений приладом, який пропускає струм тільки одну половину періоду, проходить протягом 10хв по розчину мідного купоросу. На електроді виділяється 200г міді. Яка амплітуда струму?

47.  В коло змінного струму (= 50Гц) з діючою напругою 127В включені паралельно конденсатор ємністю С = 24мкФ і дросель індуктивністю L = 0,6Гн та активним опором R = 100Ом. Визначити діюче значення струму.

48.  У коло змінного струму з діючою напругою U = 220В (= 50Гц) під´єднані послідовно конденсатор ємністю С = 18мкФ, активний опір = 10Ом і дросель індуктивністю L = 0,6Гн, на якому напруга випереджує струм на кут  = 60º. Визначити: а) потужність, яка виділяється на кожному з елементів і в усьому колі; б) коефіцієнт потужності для всього кола.

49.  На послідовно з´єднані реостат і котушку з індуктивністю = 0,1Гн подано напругу частотою 50Гц. Між напругою і струмом зсув фаз  = 30º. Чому дорівнює опір реостата? Під´єднання якої ємності С послідовно з реостатом могло знищити зсув фаз?