Механічні і електромагнітні коливання. Змінний струм, страница 4

50.  В мережу з напругою 220В під´єднані послідовно котушка індуктивністю 160мГн і активним опором 2Ом і конденсатор ємністю 64мкФ. Визначити струм у  колі, якщо частота струму 200Гц. При якій частоті наступає резонанс напруг і які будуть при цьому струм і напруга на котушці і конденсаторі?

51. Кулька масою m підвішена на двох послідовно з’єднаних пружинах з коефіцієнтами жорсткості k1 і k2. Визначити період її вертикальних коливань.

52. На дошці лежить тягар масою 1кг. Дошка здійснює гармонічні коливань у вертикальному напрямі з періодом T = 1/2c. і амплітудою A = 2см. Визначити величину сили тиску F тягаря на дошку.

53. На дошці лежить тягар масою m=1кг. Дошка здійснює гармонічні коливання у вертикальному напрямі з періодом T = 1/2c. і амплітудою A = 2см. Визначити величину амплітуди А0, з якою буде коливатися дошка з тягарем, щоб тягар почав відскакувати від дошки?

54. Горизонтальна мембрана здійснює синусоїдальні коливання з круговою частотою  і амплітудою A. На мембрані лежить маленький тягар. При якій умові тягар буде коливатися разом з мембраною і при якій умові почне підскакувати?

55. Дошка здійснює гармонічні коливання в горизонтальному напрямі з періодом T = 5c. Тіло, яке лежить на дошці, починає ковзати, коли амплітуда коливань досягає A = 0,6 м. Який коефіцієнт тертя спокою k між тілом і дошкою?

56. На масивній шальці пружинних терезів лежить маленький тягар. Маса шальки дорівнює m, масою тягаря можна знехтувати. До дна шальки підвішено тягар масою M. Вся система знаходиться в рівновазі. При якому співвідношенні між масами M і m тягар на шальці почне підскакувати, якщо швидко зняти тягар M?

57. Тіло масою m коливається у вертикальному напрямку всередині коробки масою M, яка лежить на горизонтальній поверхні стола. До тіла прикріплені пружини з коефіцієнтами жорсткості k1 і k2, кінці яких закріплені на верхній та нижній стінках коробки. Визначити, при якій амплітуді коливань коробка почне підскакувати, відриваючись від поверхні стола, на якому лежить.

58. Тіло масою m, з’єднано пружинами з коефіцієнтами жорсткості k1 і k2 із стінками ящика масою M і може здійснювати малі коливання, ковзаючи без тертя по дну ящика. Визначити період малих коливань, якщо тертям дна ящика по поверхні стола можна знехтувати. При умові рівноваги пружини не розтягнуті.

59. Дві однакові важкі кульки підвішені на горизонтальній осі з допомогою невагомої жорсткої штанги, зігнутої під кутом 900, з довжинами плеч l1 і l2. Визначити частоту малих коливань системи в площині, перпендикулярній осі.

60. Визначити період малих коливань тонкого кільця масою M і радіусом R, надітого на нерухомий горизонтальний циліндр радіусом r. Ковзання немає.

61. Система здійснює вимушені коливання під дією зовнішньої сили, що змінюється по гармонічному закону. Показати, що при резонансі при рівних умовах робота зовнішньої сили за період буде максимальною.

62. Система складається із двох однакових мас m, скріплених пружиною жорсткості k. На одну з мас діє гармонічна сила з амплітудним значенням f0 , що направлена вздовж пружини. Знайти амплітуду коливань пружини, якщо частота вимушеної сили вдвічі перевищує власну частоту системи.

63. Суцільний однорідний диск радіусом r = 10 см здійснює коливання навколо горизонтальної осі, перпендикулярної до площини диска, що проходить через край диска. Якої довжини l повинен бути математичний маятник, щоб мати такий же період коливань, що і диск?

64. Однорідний диск радіусом R здійснює малі коливання навколо горизонтальної осі, перпендикулярній його площині. Обчислити відстань x між центром тяжіння диску і віссю підвісу, при якій період коливань буде мінімальним. Визначити величину мінімального періоду коливань Tmin .

65. В якій точці потрібно підвісити однорідний стержень довжини l, щоб частота його коливань як фізичного маятника була максимальна? Чому дорівнює ця частота?