Проектування мікроконтролерних пристроїв: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 7

Звіт по лабораторній роботі повинен містити титульний лист, блок-схему алгоритму, текст програми, опис режимів роботи компараторів з поясненнями, протокол роботи, що відображає послідовність дій і одержані результати висновки по роботі.

Контрольні питання

Що таке компаратор?

Які біти в яких регістрах потрібно встановити, щоб відбулося переривання від компаратора?

Що потрібно зробити, щоб скинути прапор переривання від компараторів?

Як настроїти джерело опорної напруги?

У якому діапазоні може знаходитися опорна напруга?

Лабораторна робота №7

Широтно-імпульсний модулятор

Мета роботи: вивчення режимів роботи блоку “захват-порівняння-ШІМ”

Зміст домашньої підготовки

Вивчити режими роботи блоку “захват-порівняння-ШІМ”.

Вивчити призначення і порядок настройки таймерів 1 і 2.

Вивчити структуру, порядок настройки блоку “захват-порівняння-ШІМ” в режимі ШІМ.

Проаналізувати схему демонстраційної платні і визначити можливість її вживання для дослідження блоку “захват-порівняння-ШІМ” в режимі ШІМ.

Скласти програму відповідно до індивідуального завдання.

Порядок виконання роботи

Включити комп'ютер і запустити програму MPLAB.

Ввести програму, створити проект, підключити файл з програмою до проекту.

Провести асемблювання, виправити синтаксичні помилки.

Виконати програму в режимі із зупинками в контрольних точках. При необхідності відладити програму.

Запустити програму  IC-Prog, завантажити в неї HEX файл, запрограмувати мікроконтролер. Переконатися в працездатності програми.

Зміст роботи

Звіт по лабораторній роботі повинен містити титульний лист, блок-схему алгоритму, текст програми, опис режимів роботи блоку “захват-порівняння-ШІМ” з поясненнями, протокол роботи що відображає послідовність дій і одержані результати, висновки по роботі.

Контрольні питання

Що таке ШІМ?

У яких режимах може працювати блок “захват-порівняння-ШІМ”?

За допомогою яких регістрів настроюється блок “захват-порівняння-ШІМ”?

Індивідуальні завдання

1. Скласти програму плавної зміни яскравості світлодіода по трикутному закону з використанням переривань.

2. Скласти програму плавної зміни яскравості світлодіода по пилкоподібному закону з використанням переривань .

3. Скласти програму плавної зміни яскравості світлодіода по зворотному пилкоподібному закону з використанням переривань.

4. Скласти програму плавної зміни яскравості світлодіода по трикутному закону з використовування програмного контролю за прапорами.

5. Скласти програму плавної зміни яскравості світлодіода по пилкоподібному закону з використовування програмного контролю за прапорами.

6. Скласти програму плавної зміни яскравості світлодіода по зворотному пилкоподібному закону з використовування програмного контролю за прапорами.


ЛІТЕРАТУРА

1. PICmicro Mid-Range MCU Family Reference Manual, DS33023A, Microchip Technology Incorporated, 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ USA. – 688 p.

2. В.А. Ульрих. Микроконтроллеры PIC16X7XX. Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб: Наука и техника, 2002. – 320 стр. с ил.


ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................

1. Основні відомості про мікроконтролери Microchip середньої серії.....

2. Устаткування для проведення лабораторних робіт..............................

3. Завдання до лабораторних робіт............................................................

Лабораторна робота №1.............................................................................

Лабораторна робота №2.............................................................................

Лабораторна робота №3.............................................................................

Лабораторна робота №4.............................................................................

Лабораторна робота №5.............................................................................

Лабораторна робота №6.............................................................................

Лабораторна робота №7.............................................................................

ЛІТЕРАТУРА..............................................................................................