Проектування мікроконтролерних пристроїв: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 6

Провести асемблювання, виправити синтаксичні помилки.

Виконати програму із зупинками в контрольних точках. При необхідності відладити програму.

Завантажити новий  HEX файл в програму IC-Prog, запрограмувати мікроконтролер. Переконатися в працездатності програми.

Зміст роботи

Звіт по лабораторній роботі повинен містити титульний лист, блок-схеми алгоритмів, тексти програм, протокол роботи, що відображає послідовність дій і одержані результати, висновки по роботі.

Контрольні питання

До яких розрядів і яких портів уведення-виведення підключені світлодіоди в демонстраційній платі?

До яких розрядів і яких портів уведення-виведення підключені кнопки в демонстраційній платі?

Пояснити призначення бітів конфігурації.

На якій частоті працює тактовий генератор в мікроконтролері в демонстраційній платі?

У яких режимах може працювати демонстраційна плата?

Лабораторна робота №5

Таймери і переривання

Мета роботи: вивчення роботи таймера 0 і системи переривань.

Зміст домашньої підготовки

Вивчити устрій таймера 0 і основні режими його роботи.

Вивчити призначення переддільника і способи перемикання його між таймером 0 і сторожовим таймером.

Вивчити організацію пам'яті програм, призначення регістрів PCL і PCLATH.

Вивчити роботу системи переривань.

Вивчити призначення регістрів INTCON, OPTION.

Скласти програму імітації світлофора в двох варіантах: з програмним контролем таймера і з перериванням.

Вивчити роботу рекомендованих процедур збереження і відновлення контексту.

Порядок виконання роботи

Включити комп'ютер і запустити програму MPLAB.

Ввести перший варіант програми, створити проект, підключити файл з програмою до проекту.

Провести асемблювання, виправити синтаксичні помилки.

Виконати програму в режимі із зупинками в контрольних точках. За допомогою вікна секундоміра перевірити відповідність часу циклу перемикання світлодіодів з бажаною. При необхідності відладити програму.

Запустити програму  IC-Prog, завантажити в неї HEX файл, запрограмувати мікроконтролер. Переконатися в працездатності програми.

Аналогічні дії виконати для другого варіанту програми.

Зміст роботи

Звіт по лабораторній роботі повинен містити титульний лист, блок-схеми алгоритмів, тексти програм, протокол роботи, що відображає послідовність дій і одержані результати, висновки по роботі.

Контрольні питання

У яких режимах може працювати таймер 0? Як програмно міняти режими роботи таймера?

Який максимальний проміжок часу можна відміряти за допомогою таймера 0?

Чим відрізняється переривання від підпрограми?

У чому необхідність збереження контексту при роботі з перериваннями?

Чим відрізняються команди RETURN і RETFIE?

Що відбудеться, якщо при обробці переривання відбудеться ще одне переривання?

Чому при обробці переривання необхідно скидати прапор запиту переривання?

Що таке вектор скидання і вектор переривання?

Для чого потрібен стек і як він працює?

Лабораторна робота №6

Блок компараторів

Мета роботи: вивчення роботи блоку компараторів і джерела опорної напруги

Зміст домашньої підготовки

Вивчити режими роботи блоку компараторів, призначення бітів регістра CMCON.

Вивчити структуру, роботу і порядок настройки джерела опорної напруги.

Проаналізувати принципову схему демонстраційної плати і визначити режими блоків компараторів і опорної напруги, в яких можлива робота з кнопками і фоторезистором.

Вивчити призначення бітів регістрів масок і прапорів периферійних переривань.

Скласти програму імітації світлофора з програмним контролем таймера і з переходом в режим жовтого мигання при зниженні освітленості з використанням переривання від блоку компараторів.

Порядок виконання роботи

Включити комп'ютер і запустити програму MPLAB.

Ввести програму, створити проект, підключити файл з програмою до проекту.

Провести асемблювання, виправити синтаксичні помилки.

Закоментіровать команди, що здійснюють часові затримки, і провести повторне асемблювання.

Виконати програму в режимі анімації. При необхідності відладити програму.

Прибрати коментарі і асемблювати програму.

Запустити програму  IC-Prog, завантажити в неї HEX файл, запрограмувати мікроконтролер. Переконатися в працездатності програми.

Зміст роботи