Проектування мікроконтролерних пристроїв: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 5

Вивчити призначення регістрів FSR і INDF.

Вивчити призначення наступних розрядів регістра STATUS: С, Z, DC.

Скласти програму для PIC контролера відповідно до індивідуального завдання.

Порядок виконання роботи

Включити комп'ютер і запустити програму MPLAB.

Ввести програму, створити проект, підключити файл з програмою до проекту.

Провести асемблювання, виправити синтаксичні помилки.

При необхідності заповнити пам'ять даних елементами масиву, використовуючи вікно модифікації.

Запустити виконання в режимі анімації, переконатися в працездатності алгоритму.

При необхідності відладити програму.

Відкрити вікно асинхронних стимулів. Призначити для кнопок події і необхідні розряди портів.

Виконати програму в покроковому режимі з імітацією сигналів на входах мікроконтролера. При необхідності відладити програму.

Зміст роботи

Звіт по лабораторній роботі повинен містити титульний лист, блок-схему алгоритму, текст програми, протокол роботи, що відображає послідовність дій і одержані результати, висновки по роботі.

Контрольні питання

У яких банках знаходяться регістри PORT і TRIS?

Які умовні команди є в PIC контролерах середньої серії?

Як організовуються цикли з перевіркою в кінці?

Як настроюються порти уведення-виведення на вхід і вихід?

Як відбувається формування фізичної адреси при непрямій адресації?

Індивідуальні завдання

1. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. Знайти адресу останнього елементу більшого 15 і вивести цю адресу в порт В при появі низького рівня на 4-му розряді порту А.

2. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. Знайти адресу останнього елементу меншого 7 і вивести цю адресу в порт В при появі високого рівня на 4-му розряді порту А.

3. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. Знайти адресу останнього елементу не рівного 0 і вивести цю адресу в порт В при появі низького  рівня на 4-му розряді порту А.

4. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. Знайти адресу останнього елементу рівного 12 і вивести цю адресу в порт В при появі високого рівня на 4-му розряді порту А.

5. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. Знайти адресу останнього парного елементу і вивести цю адресу в порт В при появі низького рівня на 4-му розряді порту А.

6. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. При появі високого рівня на 4-му вході порту А перетворити масив в зворотний код.

7. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. При появі низького рівня на 4-му вході порту А збільшити елементи масиву на 1.

8. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. При появі високого рівня на 4-му вході порту А зменшити елементи масиву на 1.

9. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. При появі низького рівня на 4-му вході порту А помножити елементи масиву на 2.

10. Заданий масив з десяти однобайтних чисел, починаючи з адреси 40. При появі високого рівня на 4-му вході порту А розділити елементи масиву на 2.

Лабораторна робота №4

Робота з портами уведення-виведення

Мета роботи: вивчення роботи портів уведення-виведення в реальному мікроконтролері.

Зміст домашньої підготовки

Вивчити схему демонстраційної плати на основі мікроконтролера PIC16F628.

Скласти програму імітатора світлофора для PIC контролера в двох варіантах: перемикання кнопками і з автоматичним перемиканням.

Вивчити основні функції програми IC-Prog.

Вивчити призначення бітів конфігурації і призначення директиви CONFIG.

Порядок виконання роботи

Включити комп'ютер і запустити програму MPLAB.

Ввести програму з перемиканням кнопками, створити проект, підключити файл з програмою до проекту.

Провести асемблювання, виправити синтаксичні помилки.

Відкрити вікно асинхронних стимулів. Призначити для кнопок події і необхідні розряди портів.

Виконати програму в режимі анімації з імітацією сигналів на входах мікроконтролера. При необхідності відладити програму.

Запустити програму  IC-Prog, завантажити в неї HEX файл, запрограмувати мікроконтролер. Переконатися в працездатності програми.

Ввести автоматичний варіант програми.