Динамические массивы: Методическое пособие к расчетному заданию по дисциплине «Основы информационных технологий и программирования», страница 9

2.  Знайти добуток і кількість елементів масиву V, які розташовані між його найменшим і найбільшим елементами. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Знайти суму найбільших елементів кожного рядка матриці. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом чисел 
В(m, m).

Варіант 21

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sinYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.

2.  Знайти кількість додатних, суму від’ємних елементів масиву   V   і розташувати їх у порядку зменшення. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив дійсних чисел B(m, m).

4.  Скласти масив із добутків елементів кожного рядка матриці W. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом дійсних чисел В(m, m).

Варіант 22

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sin3Yj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.

2.  Знайти кількість додатних елементів і суму індексів від’ємних елементів масиву V; записати спочатку додатні елементи, потім – від’ємні. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив дійсних чисел B(m, m).

4.  Розташувати елементи кожного стовпця матриці в порядку зменшення. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 23

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sin3Yj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.

2.  Поставити найбільший, найменший і найменший за абсолютним значенням елементи масиву відповідно на четверте, п'яте і шосте місця цього масиву. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив дійсних чисел B(m, m).

4.  Знайти номери найменших елементів і добуток наступних за ними елементів для кожного рядка матриці. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m). Результати повернути через список формальних параметрів.

Варіант 24

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sinYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у масив дійсних чисел V.

2.  Знайти такий елемент масиву V, сума якого з наступним за ним елементом є мінімальною. Замінити від’ємні елементи масиву V їх індексами. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом чисел  А(a1, a2, ..., an).