Динамические массивы: Методическое пособие к расчетному заданию по дисциплине «Основы информационных технологий и программирования», страница 6

4.  Замінити діагональні елементи одержаної матриці найбільшим елементом масиву. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 7

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = cosYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.

2.  Знайти різницю між сумою і добутком елементів масиву V і замінити нею елементи масиву, наступні за найменшим елементом. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом 
А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву дійсних чисел А(n) у двовимірну квадратну матрицю чисел B(m, m).

4.  Розташувати елементи кожного рядка одержаної матриці у порядку зростання. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 8

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {7.2, -9.1, 3.3, -2.5, 8.3, -1.7, 4.4, -9.6, -5.8} у масив V за формулою Vj = sinYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.

2.  Вибрати з масиву V його найбільший і найменший елементи та замінити їх середнім арифметичним елементів, що залишилися. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом чисел 
А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Замінити всі елементи, що стоять нижче головної діагоналі, найменшим елементом матриці. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 9

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {-11.2,
-17.1, 22.3, -9.5, -6.3, 2.3, 8.9, -16.6, 12.8} у масив V за формулою 
Vj = cosYj, де j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у масив V.

2.  Замінити всі від’ємні елементи масиву V їх індексами і поставити після додатних елементів початкового масиву. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Замінити всі елементи одержаної матриці, що стоять вище головної діагоналі, найбільшим елементом матриці. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом дійсних чисел В(m, m).

Варіант 10

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {3.2, -1.1, 2.6, -6.5, 3.3, -1.7, 5.9, -8.6, -2.5} у масив V за формулою Vj = sinYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у
масив V.

2.  Замінити від’ємні елементи масиву V їх модулями, додатні – квадратами, розташувати елементи у порядку зменшення. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом дійсних чисел 
А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Замінити елементи першого стовпця одержаної матриці нулем. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом чисел 
В(m, m).

Варіант 11

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {-1.2, -0.1, 8.3, -9.5, 6.3, -2.7, 9.9, -3.6, -2.8} у масив V за формулою Vj = cos3Yj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у
масив V.