Динамические массивы: Методическое пособие к расчетному заданию по дисциплине «Основы информационных технологий и программирования», страница 7

2.  Замінити всі елементи масиву, що передують його найменшому елементу, нулями, а наступні за найбільшим елементом –  одиницями. Спочатку виконати першу дію, потім – другу. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом чисел А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Скласти масив із сум елементів кожного рядка одержаної матриці. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом чисел 
В(m, m).

Варіант 12

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {6.2, -9.1, 3.3, -0.5, 6.6, -3.7, 9.9, -2.6, -0.1} у масив V за формулою Vj = sin3Yj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у
масив V.

2.  Замінити індексами елементи масиву, що розташовані між його найбільшим і найменшим елементами. Оформити підпрограму-функцію виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив дійсних чисел B(m, m).

4.  Знайти різницю між сумою і добутком елементів одержаної матриці. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 13

1.Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {6.2,
-4.1, 2.3, -7.5, 2.3, -3.7, 1.9, -8.6, -5.5} у масив V за формулою Vj = cosYj, де j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у масив V.

2.Визначити номер останнього від’ємного елемента масиву V і суму елементів, що йому передують. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив дійсних чисел B(m, m).

4.Скласти масив з добутків елементів кожного стовпця одержаної матриці. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 14

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sinYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.

2.  Визначити номер першого додатного елемента масиву V і добуток наступних за ним елементів. Оформити функцію виконання вказаних дій над масивом дійсних чисел А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Замінити стовпець з найменшим елементом нулями. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 15

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {0.2, -0.1, 0.3, -0.5, 0.3, -0.7, 0.9, -0.6, -0.1} у масив V за формулою Vj = cosYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.

2.  Виявити, чи є масив V упорядкованим за зменшенням; якщо ні, то знайти перший елемент, що порушує порядок зменшення, а також номер цього елемента. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).