Динамические массивы: Методическое пособие к расчетному заданию по дисциплине «Основы информационных технологий и программирования», страница 10

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив дійсних чисел B(m, m).

4.  Замінити додатні елементи одержаного масиву W їх квадратами, а від’ємні – найменшим елементом масиву. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом дійсних чисел В(m, m). Результати повернути через список формальних параметрів.

Варіант 25

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {-1.2, 7.0, 8.3, -9.5, -4.3, 7.2, 0.9, -0.6, -10.8} у масив V за формулою Vj = sin5Yj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у масив чисел V.

2.  Знайти такий елемент масиву V, добуток якого з наступним за ним елементом є максимальним. Замінити від’ємні елементи їх абсолютними значеннями. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом чисел  А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив дійсних чисел B(m, m).

4.  Замінити від’ємні елементи одержаного масиву їх кубами, а додатні – найменшим елементом масиву. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m). Результати повернути через список формальних параметрів.

Варіант 26

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив чисел V за формулою 
Vj = sinYj, де j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у масив V.

2.  Знайти найменший за абсолютним значенням елемент масиву  V, добуток наступних за ним елементів і суму елементів, що йому передують. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив дійсних чисел B(m, m).

4.  Поміняти місцями другий і третій рядки матриці. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m). Результати повернути через список формальних параметрів.

Варіант 27

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = cosYj, де
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у масив дійсних чисел V.

2.  Замінити від’ємні елементи масиву V їх кубами, а додатні – найменшим елементом початкового масиву; розташувати елементи у порядку зростання. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Замінити рядок з найбільшим елементом одиницями. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).


ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

УДК 519.17                                                                           Пример титульного листа

Инв. № ___

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»

Кафедра 304

ДИНАМИЧЕСКИЕ МАССИВЫ

пояснительная записка к расчетному заданию

по дисциплине «Основы информационных технологий и программирования»

Выполнил студент гр. 212 И. И. Иванов

_________________     «____»_______200_ г.

(подпись, дата)

                                                                                    Проверил       к.т.н., доцент Ю. А. Скоб

_________________     «____»_______200_ г.

2006