Динамические массивы: Методическое пособие к расчетному заданию по дисциплине «Основы информационных технологий и программирования», страница 8

4.  Знайти суму найменшого і найбільшого елементів масиву і замінити нею діагональні елементи. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 16

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sinYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у
масив V.

2.  Розташувати елементи масиву дійсних чисел V у порядку зростання їх абсолютних значень. Потім знайти добуток всіх елементів. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом 
А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Знайти добуток елементів одержаної матриці, що стоять вище головної діагоналі, і суму елементів, що стоять нижче головної діагоналі. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 17

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sin3Yj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.

2.  Обчислити різницю між найбільшим і найменшим елементами масиву V і кількість елементів, значення яких знаходяться між знайденою різницею і найбільшим елементом. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Транспонувати одержану матрицю і знайти добуток діагональних елементів. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 18

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sin3Yj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у
масив V.

2.  Замінити всі елементи масиву V, що передують найменшому елементу, добутком від’ємних елементів. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Знайти суму додатних і кількість від’ємних елементів для кожного рядка матриці W. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 19

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sinYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.

2.  Замінити від’ємні елементи масиву V його найменшим елементом, а додатні – добутком тих елементів, індекси яких діляться на чотири. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом дійсних чисел А(a1, a2, ..., an).

3.  Перетворити одновимірний масив V(9) у двовимірний W(3, 3): розрізати умовно масив V  на три смужки; помістити потім під першою смужкою другу, під другою – третю. Використати при цьому підпрограму перетворення одновимірного масиву А(n) у двовимірний масив B(m, m).

4.  Розташувати елементи кожного стовпця одержаної матриці в порядку зменшення. Оформити підпрограму виконання вказаних дій над масивом В(m, m).

Варіант 20

1.  Перетворити одновимірний масив дійсних чисел Y(N) = {1.2, -7.1, 2.3, -0.5, 6.3, -2.7, 4.9, -6.6, -15.1} у масив V за формулою Vj = sinYj, де 
j = 1..N (N = 9). Оформити підпрограму перетворення масиву Y у 
масив V.