Конспект книги "Фінанси". Розділ 2. Форми організації бізнесу та методи оподаткування, страница 6

5. У 1984 р. корпорація Джоунз від основної діяльності мала доход $500000, а також одержала $9000 дивідендного доходу від двох тисяч звичайних акцій, які були куплені 5 років тому. Проте акції були продані компанією в кінці 1984 р. по ціні $70 за акцію. Акції компанія купувала по $50 за кожну. До того ж компанія закупила нове обладнання на $100000, що дає їй право одержати знижку 10% на інвестиції. Вирахуйте суму податків, яку повинна сплатити компанія.

35

ВІДПОВІДІ

основні поняття

1. Основні форми організації бізнесу такі: власне діло, товариство та корпорація. Власне діло є у повній власності господаря. Товариство має два або більше власників. Корпорацію може створити одна особа або група осіб згідно з законом; "особистість" корпорації цілком відокремлена від власнків.

2. Звичайний доход корпорації одержують від основної діяльності, а також від перепродажу активів, що придбані не пізніше як б місяців тому. Капітальний доход — це прибутки від перепродажу активів через б місяців після їх придбання. Коли корпорація купує акції іншої компанії, вона одержує дивіденди. Ці дивіденди становлять дивідендний доход.

3. Податки на звичайний доход корпорації сплачують так: 15% на перші $25000; 18% на другі $25000; 30% на треті $25000; 40% на четверті $25000 та 46% на суми, які перевищують $100000.

4. Корпорація сплачує 28% податку на капітальний доход або може додати капітальний до звичайного доходу і сплатити податок від загальної суми за ставками податку на звичайний доход.

5. Річні норми амортизації такі: 15%, 22%, 21%, 21% і 21%.

6.Так, але тільки для власних потреб або для нарахувань на активи, які були придбані до 1980 р. Для оподаткування корпорація повинна користуватись методом прискореного компенсування витрат на активи, придбані після 1980 року. 7.15%.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ПІДРАХУВАННЯ ЗВИЧАЙНОГО ДОХОДУ

1. Виручка     $ 700000        

Собівартість проданих товарів

(70% від виручки)     $ 490000        

Витрати на збут        $   60000        

Адміністративні витрати     $   18000        

Проценти за кредит  $   12000        

Амортизаційні відрахунки  $   17000        

Звичайний доход      $ 103000

Податок на звичайний доход =0,15 х $25000        +0,18 х$25000           

            + 0,30 x $25000         

            + 0,40 x $25000         

            +0,46x$3000  

            =  $27130       

Податок не капітальний доход = $70000 x 0,28 = $19600

Податок на дивідендний доход = $60000 x 0,15 x 0,46 = $4140

Загальна сума податку = $27130 + $19600 + $4140 = $50870

2*

36

2.

Рік      (в доларах) 

          Чистий доход         Амортизація Грошовий потік     

1        100000         60000 160000        

2        150000         88000 238000        

3        200000         84000 284000        

4        250000         84000 334000        

5        300000         84000 384000        

3.

Методи нарахування амортизації        (в доларах) 

          Рік 1   Рік2    КкЗ    

а) рівномірне нарахування зносу         ббббб ббббб ббббб

б) метод врахування цілих значень років служби (прискорюючий)         100000          ббббб 33333

в) подвійно- понижуючий балансовий метод 132000         44880 15259

г) метод присагареного компенсування витрат        50000 76000 74000

4. Підрахування звичайного доходу            (в доларах)

Виручка         2400000         

Собівартість товарів (62,5% від виручки) 1500000         

Проценти за кредит  20000 

Звичайний доход      880000           

Податок на звичайний доход = 0,15 к $25000       +0,18 х$25000           

            + 0,30 x $25000         

            + 0,40 x $2000           

            + 0,46 x $780000       

            = $384500     

Податок на капітальний доход = 0,28 x $15000 = $4200

Податок на дивідендний доход = 0,46 х 0,15 х $25000 = $1725

Загальна сума податків - $384500 + $4200 + $1725 = $390475

Гранична ставка податку = 46%

5. Податок на звичайний доход =   0,15 х $25000

            +0,18х $25000           

            + 0,30 х $25000         

            + 0,40 х $25000         

            +0,46 х $25000 =       

            = $209750      

Податок на капітальний доход = $40000 х 0,28 = $11200

Податок на дивідендний доход = $9000 х 0,15 х 0,46 = $621

Сума податків без врахування пільг на інвестиції =

= $209750 + $11200 + $621 - $221571

Податкова інвестиційна пільга - 0,10 х $100000 = $10000

Сума податків до сплати = $221571 - $10000 - $221571