Конспект книги "Фінанси". Розділ 2. Форми організації бізнесу та методи оподаткування, страница 3

КАПІТАЛЬНИЙ ДОХОД

Капітальний доход — це ще один вид оподатковуваного доходу. Капітальний доход — це доход від перепродажу активів, але не раніше, ніж через 6 місяців після іх придбання. Капітальний доход можна одержати від перепродажу нерухомості — землі, майна, що здається в оренду, або від продажу таких фінансових активів, як акції та облігації.

Податкові ставки на капітальний доход корпорацій відрізняються від ставок на звичайний доход. Корпорація може сама вибирати — чи

24

платити 28% з  капітального доходу, чи сплатити податки за звичайними ставками із суми капітального та звичайного доходів. Ясна річ, що невеликі корпорації, які оподатковуються у межах 15% — 18% звичайного доходу, скоріш за все складуть капітальний та звичайний дохід і сплатять податки за звичайними ставками. З іншого боку, фірма, яка сплачує 30% і більше, виграє, коли вона сплатить податок на капітальний доходи розмірі 28%. Перш ніж вирішити, за якими ставками сплачувати податки, слід вираховувати податки для обох випадків та й подивитись, у якому вони будуть меншими.

Приклад: Порівняння ставок податків.

Завдання: Невелика фірма із звичайним оподатковуваним доходом $40000 має вирішити, чи сплачувати 28% з капітального доходу, чи сплатити податки за звичайними ставками з $20000 капіталь-ного доходу.

Розв'язок: Вирахуйте податки в обох випадках і визначте, у якому випадку податки будуть меншими. Якщо фірма сплачує податок 28% на капітальний доход, то сума її податку вираховується так:

$25000 (15%) + $15000 (18%) + $20000 (28%) = $12050.

За іншого підходу складаються звичайний та капітальний доходи, вираховуються податки за звичайними ставками на загальний доход:

$б0000:$25000(15%) + $25000(18%) + $10000(30%) = $11250.

Порівнюючи результати, корпорація вибирає другий варіант, щоб сплатити менший податок, а саме $11250.

Ви здивовані, чому ставки податків на капітальний доход можуть бути нижчі від ставок на звичайний доход? Відповідь на це питання залежить від того, яку мету переслідує податкова система, що, власне, визначає, яку фіскальну політику провадить уряд. Головна мета оподаткування — це збирати гроші для уряду. Оподатковуючи капітальні доходи за нижчими ставками, уряд стимулює ділову активність, зростання капіталовкладень, а відтак і високі темпи виробництва, високу зайнятість, що, в свою чергу, приносить скарбниці більше грошей. Щоб досягти цього. Конгрес США у 1981 р. прийняв "Закон про податкове стимулювання економічної активності", а в 1982 р. "Закон про справедливе оподаткування та фіскальну відповідальність". Ці закони були спрямовані на полегшення податкового тягаря та на стимулювання економіки шляхом зниження ставок оподаткування і прискореної амортизації активів, про що ми розповімо далі.

ДИВІДЕНДНИЙ ДОХОД

Дивідендний доход — це третій вид доходу корпорацій. Якщо корпорація купує акції іншої корпорації, вона звичайно одержує дивіденди. Ці дивіденди називають дивідендним доходом або міжкорпо-ративними дивідендами. Федеральне податкове законодавство звільняє від оподаткування 85% дивідендного доходу корпорації. Іншими словами, корпорація сплачує податки лише з 15% цих доходів. На-

25

приклад з дивідендного доходу $10000 компанія, яка виплачує под-аток за ставкою 46%, заплатить $690 (0,15 х $10000 к 0,46) податків, a компанія, що виплачує податки за ставкою 30%, сплатить лише $450(015 х $10000 х 0,30). Як пояснено раніше, податок на доходи корпорацій залежить від типу та розміру доходів.

Приклад: Вирахування загального розміру податків компанії з усіх доходів

Завдання: Компанія АБВ продала товар на загальну суму $640000. Собі-варгість проданого товару становить 60% від виручки. Інші витрати: $50000 на збут, адміністративні витрати - $20000, проценти за кредит $8000, амортизаційні відрахування $15000. До того ж компанія має $60000 капітального доходу від перепродажу обладнання. Дивідендний доход становить $40000. Визначте, яку суму податків повинна сплотити компанія АБВ?

Розв'язок: Визначимо звичайний доход, враховуючи всі витрати з виручки.

Виручка $ 640000

Собівартість проданих товарів

(60% від виручки)$ 384000