Конспект книги "Фінанси". Розділ 2. Форми організації бізнесу та методи оподаткування, страница 4

Витрати на збут$ 20000

Адміністративні витрати$ 10000

Проценти за кредит$ 8000

Амортизаційні відрахування$ 15000

Звичайний доход$ 203000

Далі обраховуємо податок на звичайний доход $203000:

15% на перші $25000 - $3750          

18% на другі  $25000- $4500           

30% на трегі  $25000 - $7500          

40% на четверті        $25000 - $10000        

46% на решту            $103000 - $47380      

Податок на звичайний доход з $203000 - $73130

2. Компанія також сплачує податок у сумі $16800 на капітальний доход, що становить $60000, за ставкою 28% ($60000 х 0,28 = $16800).

3. Крім того, компанія АБВ одужала ще й дивідендний доход $40000,85% якого звільнено від оподаікування. 15%, які залиша-ються, оподапсовуються за ставкою оподаікування звичайного доходу, тобто 46% — ставка, за якою компанія сплачує податок. Отже, податок становитиме $2760 ($40000 х 0,15х0,46 - $2760).

4. Склавши всі вищезазначені суми, АБВ повинна сплатити загальний податок $92690.

Податок на звичайний доход          $ 73130          

Податок на капітальний доход       $ 16800          

Податок на дивідендний доход       $ 2760

Всього:           $ 92690          

26

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Корпоращя сплачує податки з трьох видів доходу: звичайного, капі-ального та дивідендного.

Ставки оподаткування звичайного доходу корпорації такі: 15% на перші $25000; 18% на другі $25000; 30% на треті $25000; 40% на четверті $25000;46% з доходу, що перевищує $100000. Капітальний доход, одержаний від перепродажу активів, але не раніше, ніж через шість місяцю після їх придбання, може оподатковуватись за ставкою 1810 або за ставкою оподаткування звичайного доходу. Корпорації повинні самі вибирати найвигідніший варіант. Дивіденди, одержані корпорацією, становлять дивідендний доход, що також оподатковується.Проте 85% цього доходу звільнені від оподаткування.

ОСНОВНЕ ПРО АМОРТИЗАЦІЮ

Амортизація — це списання, згідно з вимогами оподаткування та бухгалтерського обліку, протягом кількох років купівельної ціни активів (таких, як обладнання та машини). З огляду на те, що амортизаційні відрахування значні, вони дуже впливають на чистий доход фірми. Зайві амортизаційні відрахування, тобто більші за купівельна ціну, зменшують чистий доход фірми; амортизаційні відрахування менші, ніж купівельна ціна, збільшують доход. Одне слово, коли компанія нараховує амортизацію за вищими, ніж нормальні, ставками, ростуть загальні витрати фірми, зменшується прибуток. Себто прибутки залежать від методів нарахування амортизації, що відбивається у фінансовому звіті.

Задля впорядкування процедури нарахування амортизації Податкове Управління США вимагає, щоб всі компанії користувались методом, який затвердив Конгрес Сполучених Штатів. Проте фірми можуть використовувати різні методи при складанні звітів та оцінці результатів власної діяльності. Компанія чи підприємець не можуть амортизувати обладнання понад купівельну ціну. Іншими словами, на машину, яку придбали за $ 100, не можна зробити відрахування на суму більшу за $100. Таке рішення може видатись не дуже розумним, якщо зважати на щорічну інфляцію, через яку ринкова ціна обладнання часом перевищує його купівельну ціну. На жаль, існуючі правила щодо нарахування амортизації не беруть до уваги інфляцію і обмежують ці відрахування купівельною ціною та витратами на монтаж обладнання.

ОСНОВНІ МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ

АМОРТИЗАЦІЇ

Обладнання можна амортизувати по-різному. Попри те, що правила Податкового Управління вимагають дотримуватись певного методу для відрахування податків, менеджери можуть використовувати

27

різні методи у своїх оцінках діяльності фірми.Основні методи нарахування амортизації такі: система прискореного компенсування витрат, рівномірний обрахунок зносу, метод рахування цілих значень років служби та подвійно-понижуючий балансовий метод.

СИСТЕМА ПРИСКОРЕНОГО КОМПЕНСУВАННЯ

ВИТРАТ (СПКВ)