Конспект книги "Фінанси". Розділ 2. Форми організації бізнесу та методи оподаткування, страница 5

Система прискореного компенсування витрат — це саме той метод нарахування амортизації, який мають використовувати корпорації, товариства та підприємці для складання податкової декларації. Проте цей метод не можна використовувати для обрахунку зносу на активи, які були придбані до 1981 року. Перш ніж цей метод став обов'язковим, між Податковим Управлінням і платниками податків у питанні нарахування амортизаційних витрат виникали непорозуміння. Було так, що платники податків. Податкове Управління, суд інтерпретували цю справу кожен по-своєму.

З прийняттям у 1981 р. "Закону про податкове стимулювання економічної активності" та в 1982 р. "Закону про справедливе оподаткування та фіскальну відповідальність", було досягнуто щонайменше дві мети. Метод нарахування амортизації став досить простим; одночасно впровадилось прискорене списання витрат. У таблиці 2-2 наведено чотири групи активів, згідно з правилами СПКВ, та терміни, протягом яких можна списати вартість цих активів. Окремі активи можуть амортизуватись за довші періоди, залежно від того, до якої групи у класифікації їх занесено. Наприклад, вартість малотоннажного вантажного автомобіля, як правило, списується за 3 роки, але можна використати і 12-річний період.

Річні ставки амортизації можуть змінюватись залежно від терміну служби. Наприклад, як видно з таблиці 2-3, на вантажні автомобілі з періодом зносу 5 років амортизація розкладається по роках: перший рік 15%, другий рік 22% та по 21% за кожен з трьох наступних років.

Таблиця 2-2. Терміни зносу за СПКВ

Тип активів    Нормальний період зносу (роки)                Макскмальний період зносу (роки)

Автомобілі, малотоннажні вантажні автомобілі, обладнання для науково-дослідних робіт   3                      12       

Інше обладнання та машини, за винятком обладнання комунальних споруд   5                      25       

Деяке обладнаная комунальних споруд, залізничні цистерни, пересувні будинки     10                        35       

Інше обладнання комунальних споруд, нерухомість, за винятком землі          18                    45       

34

Управління справами малого бізнесу (УСМБ) Рівномірне нарахування зносу

Метод врахування цілих значень років служби Недоамортизація

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Корпорація АБВ має виручку від продажу товарів на суму $700000, собівартість проданого товару становить 70% від виручки. Інші витрати: на збут — $60000; адміністративні — $18000; проценти за кредит — $12000; амортизаційні відрахування — $17000. Крім цього, компанія одержала капітальний доход на суму $70000 від продажу старого обладнання та одержала дивідендний доход $60000. Яку суму податків повинна сплатити компанія?

2. Компанія АБВ сподівається одержати за окремі роки такий чистий доход:

Рік       1          2          3          4          5         

Чистий Доход           $100000          $150000          $200000          $250000          $300000           

Активи, що коштують $400000, будуть амортизовані за методом Прискореного компенсування витрат протягом наступних 5 років. Вирахуйте грошовий потік за кожен рік.

3. Вирахуйте річні суми амортизації, якщо ліквідаційна вартість активів дорівнює нулю. Термін служби активів — 3 роки, купівельна ціна активів — $200000. Використайте такі методи:

а) рівномірне нарахування зносу;

б) метод врахування цілих значень років служби;

в) подвійно-понижуючий балансовий метод;

г) метод прискореного компенсування витрат.

4. Корпорація АБВ торгує персональними комп'ютерами. За минулий рік виручка компанії становила $2400000. Собівартість проданих товарів, разом з витратами на збут та операційними витратами, становила 62,5% від виручки. Компанія також сплатила $20000 як проценти за кредит та $30000 як дивіденди на привілейовані акції. Дивідендний доход становив $25000. Компанія продала землю за $70000. Земля була куплена два роки тому за $55000. Підрахуйте, яку суму податків повинна сплатити компанія АБВ. Визначте середню податкову ставку та граничну ставку податку.