Конспект книги "Фінанси". Розділ 2. Форми організації бізнесу та методи оподаткування, страница 2

Завдання корпорації — примножувати добробут своїх акційників, які вибирають з-поміж себе та членів корпорації раду директорів для проведення загальної політики корпорації. Якщо корпорація досить велика, рада наймае менеджерів як довірених осіб акційників. Менеджерам належить розробити довгострокову стратегію, в який визначається мета корпорації на перспективу. Є в них і інші обов'язки, зокрема: наймати службовців, купувати обладнання і все необхідне, позичати гроші, випускати акції, контролювати роботу підлеглих, періодично звітувати перед радою директорів та акційниками. На мал. 2-1 наведена основна схема організації корпорації.

Малюнок 2-1. Типова схема управління корпорацією

22

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Три основні форми організації бізнесу власне діло, товариство, корпорація. Ті, хто мають власне діло чи товариство з необмеженою відповідальністю, несуть необмежену відповідальність; відповідальність акційників корпорації чи компаньйонів "обмеженого" товариства не перевищує капіталів, вкладених ними у справу. На відміну від власного діла чи товариства, корпорація є юридичною особою, відокремленою від ії власників. Власне діло, товаристваце маленькі підприємства з обмеженими можливостями залучати капітал і розширювати операції. Попри те, що понад 80% підприємств у Сполучених Штатах Америки є власним ділом або товариствами, їх вага економіці становить лише 10%.

ОСНОВНЕ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ

Розуміння прнципів оподаткування корпорацій є неодмінним для прийняття фінансових рішень. Фірми сплачують податки за різними ставками, залежно від доходів, що оподатковуються, та від того, які саме доходи вони одержують. У цьому розділі ми пояснюємо, які саме доходи одужують корпорації та які податки вони сплачують. Незважаючи на тс, що деякі положення податкового законодавства можуть змінюватись, основні принципи та методи, викладеш тут, дадуть вам змогу зрозуміти основи оподаткування корпорацій.

ВИДИ ДОХОДІВ

Корпорації сплачують податки на такі три основні види доходів: звичайний доход, капітальний доход, дивідендний доход. Те, як сплачуються податки на кожен вид доходу, пояснюється окремо.

ЗВИЧАЙНИЙ ДОХОД

Звичайний доход формується за рахунок грошових надходжень від основної діяльності фірми та за рахунок продажу активів не пізніше, як через б місяців після їх придбання. Оподатковуваний звичайний доход здебільшого визначається відрахуванням од виручки сум, що складають:

собівартість проданих товарів (включаючи заробітні) платню, матеріали, накладні витрати);

витрати на збут;

адміністративні витрати;

витрати на комунальні послуги; проценти за кредит;

амортизаційні відрахування.

23

Табліця 2-1. Граничні ставки податків на звичайний доход

Оподатковуваний доход

(в доларах)     Граничні ставки податків

(%)     

0-25 000          15       

25 000-50 000 18       

50 000-75 000 30       

75 000-100 000           40       

100 000 і більше        46       

Коли підраховано звичайний оподатковуваний доход, за таблицею 2-1 можна визначити суму податків, яку фірма має сплатити уряду. Зверніть увагу на те, що податки корпорацій за таблицею 2-1 визначаються за граничними ставками, тобто фірма сплачує 15% від перших $25000 18% від наступних $25000 і так далі. Максимальна ставка податку на звичайний доход (46%) платяться з доходу, що перевищує $100000.

Приклад: Вирахування звичайного доходу.

Завдання: Компанія АБВ одержала звичайний оподатковуваний доход

$120000. Який податок вона повинна сплатити?

Розв'язок: Використовуючи ставки, наведені в таблиці 2-1, фірма

вираховує розмір податку в такий спосіб.

15% на перші            $25000 = $3700         

18% на наступні                   $25000 = $4500         

30% на наступні                   $25000 = $7500         

40% на наступні                   $25000 = $10000       

 46% на решту                       $25000 = $9200         

Загальна сума податку на $120000 доходу - $34850

Примітка: Якщо гранична ставка податку для корпорації АБВ становить 46%, то середня ставка податку становить лише 29% (34950:120000-0,29) або 29%). Середня ставка податку,яка звичайно нижча за граничну, визначається діленням суми нарахованих податків на оподатковуваний доход.