Охорона праці під час організації будівництва другої колії, страница 3

 Огородження робіт при виконанні будівельних робіт:

До будівельних організацій повинний бути прикомандирований працівник дистанції шляху по кваліфікації не нижче шляхового майстра, на обов'язку якого лежить перевірка правильності огородження робіт.

Забезпечення робітників спецодягом:

Керівники будівельних організацій зобов'язані забезпечити працюючих, інженерно-технічних робітників і службовців спец, одягом, спец, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до типових галузевих нормативів «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и защитных средств», викладених у ДСТУ 12.4.011-75.

Видача, збереження і використання спец, одягу, спец, взуття та інших засобів індивідуального захисту повинні здійснюватися у відповідності до інструкції про порядок видачі, зберігання і використання спец, одягу, спец, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Всі робітники на будівництві повинні бути забезпечені питною водою, якість якої відповідає санітарним нормам.

 Охорона праці при експлуатації землерийних і інших машин і механізмів, застосовуваних при зведенні земляного полотна другої колії:

При спорудженні земляного полотна застосовуються наступні машини: скрепери, бульдозери, екскаватори, автогрейдери й інші машини. Роботи відповідно до ДСТ 12.1.005-88 ССБТ можна оцінити як середньої ваги і важкі (витрати енергії більш 731,5 Дж/ч). По зоровій напрузі по СНиП ІІ-4-79 і ОСТ 32-9-81 роботи відносяться до IV і VIII розрядів.

Залишати без нагляду машини з працюючим двигуном не дозволяється.

Технічне обслуговування машин повинно здійснюватися тільки після зупинки двигуна і зняття тиску в гідравлічних і пневматичних системах, крім тих випадків, які передбачені в експлуатаційних вимогах.

Відповідальність за дотриманням вимог техніки безпеки при експлуатації машин (інструментів, інвентарю, технологічної оснастки, обладнання), а також засобів колективного і індивідуального захисту робітників покладаються:

- за технічний стан машин і засобів захисту покладаються на ту організацію, на балансі якої вони знаходяться;

- за проведення навчання і інструктажу по безпеці праці покладаються на ту організацію, в штаті якої рахуються робітники;

- за дотримання вимог по безпеці праці при виконанні робіт покладається на організацію, що виконує дані роботи;

Експлуатація землерийних і інших машин і механізмів, застосовуваних при зведенні земляного полотна допускається в строгій відповідності з заводськими інструкціями до кожного з них. До керування землерийними й іншими землерийними машинами і механізмами допускаються тільки лица, що досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання і мають посвідчення на право керування відповідною машиною і знаючі інструкції з техніки безпеки при роботі на ній. Машини і механізми, застосовувані при будівництві земляного полотна повинні мати справні звукові сигнали, а також світлові сигнальні пристрої. У кожній машині повинний бути вогнегасник ОУ-5 чи ОУБ-3.

Вали, барабани, зубцюваті шестірні, ланцюгові й інші передачі, інші частини машин, що рухаються, і механізмів у тих місцях, де можливий доступ до неї людей, необхідно обгороджувати захисними кожухами, кабіни і площадки керування машинами і механізмами не можна загороджувати сторонніми предметами. Перевірку механічної готовності машини до провадження робіт, огляд її після роботи машиністом варто робити кожну зміну і виявлені несправності негайно усувати. Працювати на несправних машинах забороняється.

Будівельні машини при роботі на насипі і виїмці в нічний час повинні мати хвостові сигнали і фари для освітлення власного шляху.

Особи, відповідальні за утримання машин та механізмів, зайнятих при виконанні робіт повинні утримувати їх у робочому стані повинні забезпечувати їх технічне обслуговування й ремонт у відповідності з вимогами експлуатаційних документів.