Охорона праці під час організації будівництва другої колії, страница 2

Відповідно до СНиП П-90-81 виконуваний технологічний процес відноситься до категорії Д (обробка неспалених речовин у холодному стані — ґрунт) і до категорії В (робота дизелів машин).

При роботі в небезпечній зоні лінії контактної мережі і будь-якої іншої електролінії необхідно брати наряд-допуск на час роботи з проведенням спеціального інструктажу з техніки безпеки з усіма працюючими.

Роботи повинні бути погоджені з власником лінії і виробляється в присутності і під спостереженням представника від організації, що володіє даної ЛЕП.

Не можна доторкатися до обірваних проводів контактної мережі і сторонніх предметів, що знаходиться на ній, незалежно від того, стосуються вони чи не стосуються землі чи заземлених конструкцій. До обірваних проводів контактної мережі не можна підходити на відстань менш 10 м. Переносна тимчасова електропроводка при роботі в середині приміщення повинна мати напругу, яка не перевищує 36 В.

 Вплив шуму, пилу та освітлення на людей та заходи зниження їх впливу:

Джерелом шуму на робочій ділянці є робота машин. Шум може досягати 93-98 децибел. Тривалий вплив шуму приводить до підвищеної стомлюваності робітників, що може привести до втрати пильності і до травм

Для того щоб тривалий вплив шуму на робітників не приводив до підвищення стомлюваності, утраті пильності і до травм, необхідно захистити робітників від його впливу. Для цього застосовується звукоізоляція і глушителі. Звукоізоляція застосовується у виді звукоізолюючих кожухів, що цілком закривають найбільш гучні агрегати. Глушителі перешкоджають поширенню шуму і є обов'язковою складовою частиною установок^ двигунами внутрішнього згоряння, пневматичних і ротаційних двигунів і ін.

Запилювання повітря в межах робочого місця не повинно перевищувати норми обмежено допустимої концентрації пилу в повітрі (5 мг/м3.Для контролю запилювання треба проводити систематичний аналіз складу повітря.

При технологічних процесах по відсипанню земляного полотна в повітря робочої зони виділяється пил (при роботі екскаваторів, автогрейдерів і ін.) і токсичні гази, джерелом виділення яких є робота дизелів скреперів, бульдозерів, автогрейдерів і інших машин. Пил може бути різного походження, зміст ПДК за ДСТ від 2 до 10 мг/м3. Це може викликати професійні захворювання в робітників (носова і бронхіальна астми, силікози).

Всі місця безпосереднього проведення робіт, підходи до них, проходи, під'їзди повинні бути достатньо освітлені. Загальна освітленість повинна бути не менше 50 люкс. Освітлення повинно бути рівномірним. Світлові прибори повинні бути розташовані таким чином, щоб на робочу поверхню не падала тінь від робітника або від інструмента. Всі освітлювальні прибори повинні мати ковпаки захисту.

При роботі на насипах і у виїмці в нічний час ділянка робіт повинна бути освітлена, джерело світла повинне бути встановлене на висоті і під кутом нахилу світлової осі,  що  виключає  сліпучу дію  світлового  потоку  на  машиністів бульдозерів, екскаваторів,, скреперів і інших машин і механізмів, що рухаються. Зниження видимості може наступити при нерівномірному розподілі яскравості, при переході від однієї яскравості до іншої. Зниження видимості може стати причиною травмування людини, що у цей період утрачає здатність візуального контролю свого положення в небезпечній зоні, тому джерела освітлення ділянки робіт у нічний час повинні бути однакової яскравості. Світильники, що розгойдуються, значно погіршують візуальне сприйняття, змушуючи зір людини увесь час переадаптуватися. З цієї причини неприпустиме використання ламп без освітлювальної арматури.

 Забезпечення робочих місць сигналізацією:

Робочі місця повинні бути зв'язані сигналізацією або за допомогою інших засобів постійного зв'язку з робочим місцем машиніста.

Значення сигналів, що подаються в процесі роботи або при руху машин, повинні бути роз'ясненні усім працівникам які працюють на даній ділянці роботи