Охорона праці під час організації будівництва другої колії, страница 4

Всі механізми які використовують електросилову тягу повинні бути заземлені.

Особи, відповідальні за експлуатацію землерийних машин зобов'язані утримувати їх в робочому стані, відповідно до встановлених експлуатаційних вимог, проводити їх технічне і сервісне обслуговування, поточні ремонти.

Тип конструкції землевозних доріг для транспортування ґрунту автомобілем і іншими транспортними засобами визначається проектом.

Ширину проїзної частини і радіуси кривих автомобільних землевозних доріг необхідно встановлювати з урахуванням вимог СНиП П-06-61, виходячи з розмірів автомобілів і з урахуванням оставання зазорів між зустрічними автомобілями не менш 1,5 м і від укосу виїмок до краю проїзної частини дороги не менш 0,5 м. Підйом кар'єрних доріг і заїздів для автомобілів слід улаштовувати виходячи з умов забезпечення безпеки руху, але не крутіше 0,08 (у виняткових випадках 0,1). При устрої доріг для транспортування ґрунту скреперами, варто враховувати припустимі підйоми, ухили і радіуси заокруглень.

Усі дороги необхідно утримувати в постійній справності. Особлива увага утриманню доріг необхідно приділяти при транспортуванні ґрунту скреперами.

 Заходи щодо попередження пожеж і вибухів:

Для попередження пожеж і вибухів проводять наступні заходи:

- забороняють застосування відкритого вогню, запальних засобів і паління в невстановлених місцях;

- обмежують добовою нормою витрату пальних і легкозаймистих рідин, використовуваних у процесі провадження робіт;

- збирають у металеві шухляди колишні у вживанні обтиральні й інші матеріали, просочені олією, гасом, мазутом і т.п.;

- забирають на робочих ділянках і видаляють усі пальні відходи після закінчення робіт.

Заходи безпеки при роботі скрепера:

Усі роботи по технічному обслуговуванню та ремонту скреперної установки, в тому числі регулюванню та змазування його, повинні виконуватися при зупинці двигуна, опущеним на землю ковшем та загальмованої машини.

Роботи при технічному уході, пов'язані з перебуванням людей під скрепером чи трактором, необхідно виконувати тільки при зупиненому двигуні.

Під час роботи скрепера забороняється:

• знаходитись між скрепером та трактором чи переходити через буксирне

улаштування;

• сидіти на скрепері становитись на його раму чи стояти на крилах трактора;

• знаходитись на машині чи біля працюючого скрепера стороннім особам,

не зв'язаним з виповненням робочого процесу, а також сходити з трактору в час його переміщення;

• розвантажувати скрепер, подаючи його назад під укіс;

• робити на тракторі без крил над гусеницями;

• забороняється перевозити в ковші скрепера людей, а також якій би то не

було вантаж;

• робити на скреперах у дощову погоду, в мокрих глинистих ґрунтах.

Ширина насипу "площадки" для забезпечення безпечного повороту скреперних агрегатів повинна бути 15 м. Між скреперними агрегатами при роботі необхідно дотримувати відстань не менше 20м, а при зустрічним або паралельному руху - не менше 2 м.

Заходи безпеки при роботі екскаватора:

Під час роботи екскаватора не можна знаходитись робітникам в радіусі його дії плюс 5м. Машини під час роботи повинні установлюватися на площадці.

Під час перерви ківш опускають на землю, та очищають від ґрунту. При навантаженні ґрунту, ківш не повинен переміщуватися над кабінами. Водій під час навантаження повинен виходити з кабіни на безпечну відстань.

Забороняється змінювати виліт стріли при повному ковшу, регулювати гальма при піднятому ковшу. В процесі роботи не можна допускати безмірного врізання ковшу в грунт.

Поворот ковша для вивантаження та переміщення екскаватора з порожнім ковшем слідує починати після виходу ковшу із ґрунту, гальмувати на при кінці повороту з заповненим ковшем плавно, без різких рухів, при підйомці ковшу не допускати упора блока ковшу в блок стріли, при опусканні ковшу не давати рукоятці надмірного руху, не допускати ударів о рану, гусеницю або грунт, слідити за навивкою канатів. Усі обертальні частини екскаватора повинні бути надійно огороджені знімаємими металевими кожухами, сітками чи щітками. Забороняється включати двигун екскаватора без наявності на всіх місцях огороджень.