Охорона праці під час організації будівництва другої колії, страница 6

Для причіпних грейдерів повинна бути також виключена можливість мимовільного відділення їхній від машин, що буксирують, для чого на зчіпний болт варто нагвинтити на контргайку застосувати інший надійний спосіб.

Перед запуском двигун автогрейдера ретельно оглядають і перевіряють справність усіх його частин. Потім включають муфту зчеплення, ставлять у нейтральне положення важіль коробки зміни передач, а сам автогрейдер загальмовують. Заводити двигун повинен тільки машиніст автогрейдера.

 Засоби безпеки при переміщенні машини з об'єкта на об'єкт:

При переміщенні екскаватора стріла його повинні бути встановлені строго по осі руху, а ківш повинен бути опущений на висоту не більш 0,5...0,7 м від землі, крім екскаваторів-планувальників, у яких робоче устаткування укладають на спеціальній стійці. Це правило також не поширюється на начіпні екскаватори на базі тракторів.

Забороняється пересування екскаватора з наповненим ковшем. Гусеничний екскаватор переміщається веденими колісьми вперед, при подоланні підйомів і пологів треба встановлювати на гусеничні ланки шпори.

Перехід машин (екскаваторів, скреперів, бульдозерів і ін.) через діючі залізничні колії дозволяється у встановлених для цього місцях. Машиністу варто зупинитися, не доїжджаючи до переїзду, і перевірити, чи вільний шлях.

При охоронюваному переїзді довести до відома черговий персонал про необхідність проходу машини через шляхи і виконати його вказівки. Переїжджати через шляхи треба тільки на першій передачі. Зупинятися на переїзді не дозволяється

Стріла, поворотна колона і бульдозерне устаткування навісного екскаватора повинні бути закріплені при транспортуванні.

Рух начіпного на тракторі екскаватора по дорогах з подовжнім ухилом більш 10 і поперечним більш 15° забороняється щоб уникнути перекидання машини.

У випадку змушеної зупинки машини на дорозі вдень місце зупинки обгороджують червоними прапорцями, а в нічний час установлюють сигнальні червоні ліхтарі.

При короткочасній зупинці бульдозера варто виключити муфту зчеплення, перевезти дизель на малі обороти, установити важіль переключення швидкостей у нейтральне положення.

Транспортувати скрепер своїм ходом можна при повній його справності. При цьому ківш скрепера повинні бути піднятий у транспортне положення і закріплений додатково пальцями, чи ланцюгами сталевим канатом. У шляху проходження необхідно перевіряти стан кріплення і періодично змазувати скрепер.

Перед в'їздом на мости й інші штучні спорудження машиніст повинен перевірити по покажчиках і дорожніх знаках, чи не перевищує маса машини припустимого навантаження на спорудження.

Розрахувати об’єм  води для зовнішнього пожежегасіння при будівництві промислового підприємства. Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою суми цифр навчального шифру.

Вихідні дані:

          Об’єм будинку – 4800м3

          Ширина будинку – 36м

          Ступінь вогнестійкості будинку – Ш

          Категорія підприємства по пожежній безпеці – В

          Дебіт джерела водопостачання – 1,3л/с

1.  Визначаємо недоторканний запас води

де  – витрати води на зовнішнє пожежегасіння;

          – час гасіння

                для будинків I і II категорії і підприємств Г та Д =2год, інші 3год.

л

2.  Визначаємо інтенсивність поповнення недоторканного запасу води:

,

де  – максимальний нормативний строк відновлення запасу води, для А,Б,В – 24год, Г,Д – 36год.

л

3.  Визначаємо можливу тривалість запасу води:

,

                        

4.  Визначаємо коефіцієнт відношення можливого строку поповнення води до потрібного:

,

якщо , то розраховуємо додатковий об’єм протипожежний запас води:

5.  Визначаємо загальний запас води: